19/01/2016

20/1: És normal que facin ‘Raza’ per la tele?

1 min

Quan em vaig trobar, fent zàping, la pel·lícula sobre una idea original de Francisco Franco, em vaig alarmar. Després vaig veure que estava dins d’un cicle de La 2 sobre història del cinema espanyol i que havia estat contextualitzada per un presentador de prestigi, Romà Gubern. Em va tranquil·litzar. També a la Filmoteca s’havia fet un excel·lent cicle sobre cinema nazi de propaganda, amb context històric. Per tant, que passin Raza, contextualitzada, no em sembla malament. Potser millor a la Filmoteca que a la tele. Desactivada qualsevol eficàcia propagandística, si és que mai la va tenir, la pel·lícula és avui una il·lustració de fins a quin punt era tronada, prima i anacrònica la substància ideològica del franquisme. Però cal contextualitzar-la perquè aquesta visió del món ridícula i cursi va provocar milers de morts. De vegades, també des de la televisió, s’ha volgut banalitzar el franquisme com una mena de dictablanda paternal i astuta que va permetre arribar al Sis-cents i el guateque. Passant Raza per la tele, i explicant necessàriament les conseqüències dramàtiques d’aquella ideologia ridícula, es desmenteix la banalització. El franquisme va ser un règim d’opereta que es va construir afusellant.