ABANSD’ARA

La missa clandestina (1933)

De l’article de Manuel Brunet (Vic, 1889 - Figueres, 1956) publicat tal dia com avui a La Veu de Catalunya (2-VIII-1933). Tot i que el president Macià i el conseller Gassol eren creients, i que l’onada iconoclasta encara no es desfermava amb el braó del 1936, el convers Manuel Brunet (marxista retornat als seus orígens catòlics) extremava la crítica integrista.