DIETARI VV

5/10: Resposta o respostes

L’impacte de la resposta és proporcional al nombre de ciutadans que hi participin

És possible imaginar moltes accions de resposta a una més que possible sentència condemnatòria contra els presos polítics. Però la màxima eficàcia simbòlica i pràctica de qualsevol d’aquestes respostes demana que hi participi molta gent, desenes de milers de persones. L’impacte de la resposta és proporcional al nombre de ciutadans que hi participin. Així, siguin quines siguin les accions, és més gran la força política d’una de cent mil persones que la de cinquanta de simultànies de dues mil persones cadascuna. I l'actual moment de dispersió del sobiranisme –per no dir de competència entre corrents diversos– sembla que apuntaria més a una constel·lació de respostes autònomes que no pas a la concentració en una de consensuada, com més àmplia millor. Seria un error. Al sobiranisme li convé més una acció compartida per molts –encara que no sigui la que agrada més a tots– que no pas una dispersió en la qual cadascú faci l’acció que més li agrada, encara que cadascuna per separat sumi poc. Hi ha prou coincidència de fons –i de necessitats!– entre els diversos agents polítics i socials del sobiranisme per intentar trobar-la. Els dies que necessiten una audiència màxima, les cadenes de televisió no es contraprogramen elles mateixes.

Més continguts de