Tots els informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional

Des de la consulta fins a la pertinença a la Unió Europea, passant per les tecnologies de la informació, la seguretat social o la viabilitat econòmica: aquests són els 18 informes elaborats pel CATN