CORRUPCIÓ
Política 03/11/2014

La jutge Alaya imputa sis persones més en el cas ERO i eleva a 229 els implicats

Els imputats haurien col·laborat en el desviament irregular de recursos públics cap a empreses com Cespa, FCC Medi Ambient o Dhul

Europa Press
4 min

SevillaLa jutge de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el cas dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) irregulars tramitats per la Junta d'Andalusia, ha imputat en la causa sis persones més, cosa que eleva a 229 el nombre d'encausats, i els ha citat a declarar els pròxims dies 1 i 2 de desembre. En una sentència datada el dia 30 d'octubre, a la qual ha tingut accés Europa Press, la magistrada atén la petició feta per la Fiscalia Anticorrupció i imputa a la causa el president de FCC Medi Ambient, Agustín García Gila, i al director general de Recursos Humans de Cespa, Salvador Tudela Edo, als que cita a declarar el pròxim dia 1.

Inscriu-te a la newsletter Política Una mirada a les bambolines del poder
Inscriu-t’hi

Alhora, i en relació amb Dhul, imputa Dimas Rodríguez, director general de la Caixa Rural de Granada a l'any 2007; Rafaela Ruiz, directora d'Inversions de Caixa Rural de Granada, i José Miguel Martos Alcalde, director de l'oficina principal de la Caixa Rural de Granada, mentre que per l'expedient d'Hitemasa imputa Rosario González Agulló.

La jutge entén que tant Agustín García Gila com Salvador Tudela Edo "serien participis en les negociacions que, com a conseqüència del conflicte col·lectiu a l'àmbit de la neteja a Granada", van culminar amb el conveni col·lectiu per a aquesta província de 6 d'abril del 2006.

Segons la magistrada, tot l'anterior va portar que el 19 de desembre del 2006 el llavors director de Treball Francisco Javier Guerrero, "sense cap tramitació d'expedient i amb falta de competència per a això, remetria escrit a Personal Life mostrant la seva conformitat per a la subscripció d'una pòlissa els beneficiaris dels quals eren Cespa i FCC Medi Ambient amb una renda total a percebre per aquestes empreses de 452.000 euros cadascuna d'elles".

En aquest sentit, la instructora relata que, el 29 de desembre del 2006, Personal Life va emtre una sèrie de pòlisses de capital diferit i rendes de supervivència en les quals la prenedora era la Direcció General de Treball i en les que figuraven tres certificats individuals, en els quals es designava com a beneficiàries a Cespa i FCC.

"Sense cap procediment"

La jutge diu que, "com a cobraments derivats de les esmentades pòlisses, les referides empreses rebrien de Fortia després de l'absorció de Personal Life la quantitat de 276.222,24 euros cadascuna d'elles en els exercicis 2006-2007, sent coneixedors" els imputats "com directius" de FCC i de Cespa "que tot això s'havia portat a terme sense cap procediment, sense que FCC sol·licités cap ajuda o subvenció, com tampoc ho havia fet Cespa".

A això se suma que "cap de les empreses tenia capacitat econòmica suficient per assumir les esmentades pujades lineals, malgrat la qual cosa les dues empreses van resultar ser beneficiàries de les esmentades pòlisses", punt en el qual el jutge afegeix que la Junta "va assumir obligacions que en qualsevol cas serien de les empreses, coneixent aquests que tal actuació constituïa una mera liberalitat, finançada amb fons públics".

"La carència de procediment arribaria fins i tot a què part de la prima d'aquestes pòlisses fos abonada mitjançant el sistema de pagaments encreuats", assevera la jutge en la seva sentència, en la qual afegeix que tots dos imputats, a més, "coneixerien indiciàriament" la inclusió en la pòlissa de sis 'intrusos' "vinculats" a Guerrero, "i que va suposar un cost total de 1.462.459,61 euros".

La jutge, també a petició de la Fiscalia, sol·licita a l'Associació d'Empreses de Neteja Pública (Aselip) que aporti la certificació acreditativa dels membres de la seva Junta Directiva des del 2005 fins al 2010, així com el Llibre d'Actes de l'esmentada associació.

Préstec a Dhul

En la sentència, i en relació amb Dhul, la jutge també aprecia "indicis de la participació de noves persones" pertanyents a Caixa Rural de Granada "en la instrumentació ideada amb la finalitat d'aconseguir que la referida entitat bancària aconseguís que s'amortitzés el préstec que la mateixa havia concedit a Dhul a través de la Junta d'Andalusia".

"Del coneixement de la utilització d'aquest instrument del pagament de crèdit obra nombrosa documentació en la peça enviada per la Junta d'Andalusia", per la qual cosa la jutge imputa Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada el 2007; Rafaela Ruiz, directora d'Inversions de Caja Rural de Granada, i a José Miguel Martos Alcalde, director de l'oficina principal de la Caja Rural de Granada.

La jutge cita a aquest últim a declarar el pròxim dia 2 de desembre, mentre que respecte els dos primers, ordena a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que reculli les seves dades de filiació complets per procedir a la seva citació.

Alhora, Alaya requereix a Caixa Rural de Granada perquè remeti en el termini de cinc dies els expedients complets de sis préstecs concedits a Dhul, "entenent que han de comprendre tota mena d'informes o anàlisis elaborats, així com els acords d'aprovació dels òrgans de la Caixa".

Alhora, i en relació amb l'empresa Hitemasa, imputa Rosario González Agulló, treballadora de Vitalia a qui el també imputat Jesús Bordallo "remet un correu electrònic" el 6 d'octubre del 2008 on "li posa de manifest que en el certificat de l'assegurat Miguel Recio Duarte hi ha unes rendes 'venudes' i que no s'han abonat, per la qual cosa segons les indicacions del consell d'administració d'Hitemasa caldria procedir a abonar aquestes rendes als cinc membres que componien el consell d'administració, designant-los nominalment i liquidar les esmentades rendes en dos terminis a parts iguals, per import de 1.800 euros a cada membre del Consell, sent la prima abonada amb càrrec als fons de la Junta de 18.000 euros".

stats