Política 15/12/2014

Un paraigua legal per a l’aterratge d’especialistes

La llei, ja en tràmit al Parlament, prepara el terreny per poder gestionar tots els tributs

R.m.
2 min

BarcelonaEl Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya va publicar en l’edició del 9 de desembre el text del projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva de l’Agència Tributària de Catalunya. Darrere d’aquest nom s’hi amaga una iniciativa amb què el Govern pretén planificar un increment significatiu d’efectius per als pròxims temps. El pla per bastir la Hisenda d’un futur estat català implica multiplicar els recursos de què disposa actualment l’Agència Tributària catalana. Aquestes són les claus de la llei que aviat haurà de presentar des de la tribuna d’oradors del Parlament el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell.

Les finalitats

Preparar les estructures per quan calgui gestionar tots els tributs

La llei prepara el terreny per a un salt qualitatiu de l’Agència Tributària de Catalunya, que a principis del 2014 disposava de només 325 funcionaris i que haurà de créixer per poder assolir a mitjà termini la capacitat de gestionar, inspeccionar i recaptar tots els impostos que paguen els catalans. Si el país enfila el camí de la independència després d’unes eventuals eleccions anticipades, aquesta serà una de les màximes prioritats del nou Govern. El projecte de llei assenyala que el seu propòsit és dissenyar un “creixement ordenat” de les estructures de l’Agència Tributària de Catalunya per quan hagi d’assumir “plenes competències” sobre “tots els tributs suportats a Catalunya”.

Dos cossos d’experts

Queden definides les estructures que integren inspectors i gestors

Els dos departaments d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària catalana són el nou cos superior d’inspectors tributaris i el cos tècnic de gestors tributaris. L’òrgan que agrupa els inspectors, inscrits en el subgrup A1 -el més alt en l’escala funcionarial-, s’ocuparà de dirigir les tasques per regularitzar els incompliments fiscals, engegar processos d’investigació i imposar sancions. El cos de gestors -integrats dins del subgrup A2- ha de ser l’encarregat de detectar l’incompliment de les obligacions tributàries formals, inclosa la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, a més de fer tasques de suport en els procediments d’inspecció i d’obtenció d’informació.

Supressió d’estructures

La creació prevista d’un nou cos d’inspectors afecta algunes àrees

Queda suprimida l’escala d’inspecció tributària del cos superior d’inspecció i tècnica tributària: el seu personal passa a integrar el nou cos d’inspectors. També se suprimeix el cos tècnic de valoració tributària. Però el que ha generat més inquietud interna és l’“extinció” de l’escala tècnica tributària del cos superior d’inspecció i tècnica tributària. La cinquantena de funcionaris d’aquesta àrea tindrien dret a una promoció interna, però es veurien abocats a fer unes noves oposicions per poder seguir fent les seves mateixes funcions dins del nou cos d’inspectors, segons alerten fonts pròximes als afectats.

Ampliació de personal

Dotar en poc temps la Hisenda catalana d’especialistes de fora

La llei preveu mesures per facilitar en un termini breu l’accés de personal qualificat als cossos tributaris de la Generalitat, per quan calgui “donar resposta a un increment significatiu del volum de treball”. Preveu, per exemple, la “integració voluntària” de funcionaris d’altres administracions que compleixin els requisits per formar part del cos tècnic de gestors tributaris. Hi ha previstes fins a quatre convocatòries d’integració en sis anys.

stats