La reforma del sou dels diputats, en l’aire

i
NÚRIA ORRIOLS GUIU
2 min
Ple del Parlament de Catalunya, 6 d'octubre

BarcelonaDes de la reforma del reglament de l’any 2015, els diputats del Parlament es van comprometre a modificar el seu sou i reduir progressivament les indemnitzacions per desplaçaments que perceben i que no tributen a Hisenda (en alguns casos pot arribar a representar la meitat del sou del diputat). Sis anys després, però, els parlamentaris no han trobat cap solució definitiva: malgrat que hi han fet petites modificacions el 2018 i el 2019, encara no hi ha cap acord sobre el sistema salarial per acabar amb les parts lliures d’impostos. Tant és així que avui està previst que es voti al ple el pressupost del Parlament per a l’any 2022 i es deixarà oberta aquesta qüestió.

Quin és el problema? Tal com va explicar l’ARA l’11 de juliol, el cas és que si les indemnitzacions que cobren per desplaçaments passen a ser part del salari fix, els diputats perdrien poder adquisitiu. Per quin motiu? Perquè haurien de pagar més en concepte d’IRPF a Hisenda. Si bé ara només tributa una part del salari (el fix), amb el canvi passaria a tributar tot el conjunt, i això implicaria, a la pràctica, que els parlamentaris cobrarien menys. Per resoldre aquesta situació, s’han posat diverses propostes sobre la taula -es va tractar a la mesa unes setmanes abans d’aprovar el projecte de pressupostos al Parlament-, entre les quals una que garanteix que els diputats mantenen el mateix poder adquisitiu. Es tractaria, expliquen fonts parlamentàries, que hi hagués un augment del sou brut dels diputats de tal manera que un cop descomptat l’IRPF els quedés la mateixa quantitat neta que ara. Aquesta seria, no obstant, una mesura impopular: augmentaria el capítol de despeses de personal del Parlament i seria la cambra la que assumiria les contribucions a Hisenda.

Previsió pressupostària

La proposta no reuneix el consens dels grups, en especial els de la CUP i els comuns, que avui fins i tot votaran en contra dels pressupostos. I és que malgrat que no s’ha tancat cap reforma, ja es preveu un augment de la despesa de personal per si s’arriba a un acord. Segons fonts parlamentàries, la reforma es podria cobrir amb una xifra d’entre un i dos milions d’euros. Aquest augment se sumaria al fet que també puja la despesa de personal per una altra banda: hi ha més grups parlamentaris i més assessors.

El pressupost del Parlament de Catalunya per al 2022 és de 65,5 milions d’euros -un 4% superior al de l’any passat, que va ser de 62,9 milions-, dels quals 41,3 van destinats a remuneracions de personal: 11,1 a la retribució dels alts càrrecs, 4,2 a la del personal eventual i 18,9, la més alta, a la dels funcionaris. La resta de capítols dels comptes tenen a veure amb despeses corrents, de conservació i altres inversions.

stats