Política 14/01/2014

Sobre la disciplina de vot

1 min

La possibilitat que alguns diputats del PSC decideixin no votar dijous en contra de sol·licitar la transferència de la competència per convocar una consulta legal planteja un debat interessant sobre la disciplina de vot en un sistema parlamentari amb llistes tancades com el nostre. Escollim els nostres diputats en llistes de partit i, per tant, els triem per les sigles que representen i no per les seves posicions personals, que majoritàriament desconeixem. En aquestes circumstàncies, la disciplina de vot permet que el sistema funcioni de manera previsible i actua com a garantia d'una bona representació. Per això el vot de grup és la norma i no l'excepció en la majoria de democràcies. Tanmateix, hi ha situacions en què és raonable que els diputats votin en contra de les instruccions del seu grup. La contradicció flagrant amb el programa electoral, com en el cas del PSC i la consulta legal, sembla un cas clar en què prescindir de la disciplina de vot pot ser positiu, i no perjudicial, per a la qualitat de la democràcia.

stats