Publicitat
Publicitat

L'Ajuntament protegeix la marca Barcelona per prevenir el seu mal ús

Registra el nom a l'Oficina de Patents i Marques i s'adhereix a l'Associació de Marques de Renom Espanyoles

La comissió de presidència i règim interior de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres el registre de la marca col·lectiva Barcelona a l'Oficina de Patents i Marques per vigilar-ne l'ús comercial i prevenir-ne el mal ús. El consistori també s'ha adherit a l'Associació de Marques de Renom Espanyoles, un lobi format per importants empreses i institucions de l'Estat que protegeix els seus interessos comercials i jurídics. El reglament d'ús de la marca vol preservar els valors, el prestigi i la bona reputació del nom de la capital catalana. Amb aquest registre, Barcelona és la primera ciutat de l'Estat que regula la seva marca col·lectiva.

El nom de Barcelona es podrà utilitzar com a signe secundari o complementari d'una marca i per distingir productes o serveis vinculats a la ciutat i la seva àrea metropolitana. Així, no es podrà utilitzar el nom de la ciutat amb productes o serveis que promoguin la xenofòbia, el racisme, el sexisme o l'homofòbia, entre d'altres comportaments confusos, enganyosos, difamatoris o inadequats.

Tampoc es podrà utilitzar si els productes o serveis tenen un nivell de qualitat manifestament baix, si impliquen un aprofitament deslleial del prestigi i bona reputació associats a la ciutat de Barcelona o si tenen com a finalitat o efecte el descrèdit del municipi, la seva zona d'influència metropolitana o els seus ciutadans.

Per poder desplegar el reglament d'ús, l'Ajuntament de Barcelona, que és el titular de la marca i qui n'autoritza l'ús, crearà l'Agència Marca Barcelona, que serà la que es relacionarà amb els particulars que vulguin utilitzar la marca.

La marca Barcelona podrà ser utilitzada per les persones que es trobin inscrites al Registre Mercantil, en un col·legi professional o en el Registre d'Associacions i Fundacions. Aquestes persones hauran d'acreditar que desenvolupen la seva activitat empresarial o professional a la zona d'influència metropolitana de Barcelona o bé que es proposen fer un ús de la marca per distingir productes o serveis vinculats amb la ciutat o amb les senyes d'identitat que la distingeixen.

L'ús de la marca Barcelona estarà limitat temporalment. El període màxim de l'autorització serà de tres anys, i es podrà renovar. L'autorització podrà ser revocada si es verifica un incompliment de les condicions i termes del reglament d'ús.

L'Ajuntament de Barcelona crearà i gestionarà un registre dels usuaris de la marca col·lectiva Barcelona, per tal d'identificar-los i informar-los de les qüestions relatives a l'ús d'aquesta marca.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de