La justícia suspèn l'ordre del Govern Balear que permetia aplicar el decret de trilingüisme

 La mesura cautelar és una conseqüència de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que anul·la el TIL

Un altre cop judicial al Govern Balear. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat avui quatre interlocutòries en les quals ordena suspendre l'execució de l'ordre de la conselleria d'Educació, del 9 de maig, a traves de la qual es desenvolupaven determinats aspectes del TIL per aplicar-los als centres docents no universitaris.

La sala del contenciós a dministratiu del TSJIB estima així quatre recursos –presentats pel sindicat STEI - UGT , Docents per la Democràcia , la Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de les Illes Balears i CC OO– contra aquesta ordre del govern de Juan Ramón Bauzá. Es tracta de l'eina que l'executiu balear va publicar per desenvolupar el calendari d'implantació del sistema de tractament integral de llengües (TIL) per a aquest curs, 2014/2015 .

Les interlocutòries dictades avui argumenten que aquesta mesura cautelar de suspensió és procedent després de l es sentències dictades ahir, en què es declarava la nul·litat del decret 15/13 del TIL.