Alerten de la falta de control mèdic en les contencions mecàniques a les presons

El Mecanisme de Prevenció de la Tortura lamenta que els departaments de règim tancat a les presons no compleixin les seves recomanacions

El Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT) ha alertat aquest divendres de la falta de control mèdic en les contencions mecàniques a les presons catalanes. La contenció mecànica és una mesura terapèutica excepcional dirigida a la immobilització d'un malalt per garantir la seva seguretat, sovint subjectant-lo a un llit o cadira.

Segons l'informe anual d'aquest organisme, dirigit pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó, les contencions han de ser les mínimes imprescindibles, amb la mínima durada necessària i sota estricte seguiment sanitari per determinar quan s'han d'acabar, i mai han de ser un càstig.

També considera que les seves recomanacions sobre els departaments especials de règim tancat de les presons, els DERT, no s'estan complint al 100%. L'informe que han lliurat aquest divendres al president del Parlament, Roger Torrent, recull que cal una revisió en profunditat de la instrucció vigent de la Direcció General de Serveis Penitenciaris que s'orienti cap a una política de contenció zero, potenciant protocols de prevenció generals i específics.

Això implica que la contenció mecànica hauria de ser una mesura exclusivament sanitària pels riscos que comporta per a la salut de les persones. "El seguiment, la supervisió i la finalització de la mesura han de correspondre únicament a criteris mèdics indicats pel personal sanitari i no supeditats a mesures regimentals", diu l'informe.

Rebaixes als economats

Una segona recomanació amb relació als serveis penitenciaris està adreçada als preus dels economats. Considera que el CIRE ha de revisar de manera urgent i a la baixa els imports de tots els productes que comercialitza, particularment els que siguin de primera necessitat, com ara els productes d'higiene femenina.

A més, l'administració penitenciària ha d'establir un sistema de control exhaustiu del temps que passen les persones internes que fan feina en serveis auxiliars dels centres penitenciaris en els seus respectius llocs de treball. En concret, cal que s’instal·lin rellotges de control horari en dependències com la cuina central i els 'offices' dels mòduls residencials, amb la finalitat que les persones internes puguin acreditar el temps que hi treballen, temps que ha de coincidir amb les hores que cotitzen en el règim general de la Seguretat Social.

Sobre la situació de les dones als centres penitenciaris, l’informe incideix que cal integrar la perspectiva de gènere en el sistema d'execució penal i implementar polítiques públiques que tinguin en compte les diferències entre la realitat d'homes i dones en el compliment de la pena. Segons l'informe, el sistema penitenciari és un entorn en què la desigualtat de gènere es manifesta de manera evident i les dones hi tenen unes condicions de vida desiguals respecte als homes. Això es veu en la feina, la classificació interior, les condicions arquitectòniques dels centres o els programes específics de tractament.

Recomanacions a la policia

Pel que fa a les recomanacions adreçades als Mossos d’Esquadra, l’informe indica que cal ajustar les instruccions d'ús de les pistoles elèctriques en el sentit de prohibir-ne l’ús en infants i adolescents menors de divuit anys i garantir que en tots els casos hi haurà registre audiovisual quan se'n faci ús.

Pel que fa al dret a l'assistència sanitària durant la detenció, reitera que la visita mèdica s'ha de dur a terme en privat sense personal de custòdia present a l'àrea mèdica ni a les zones d'abast visual i auditiu, amb l'única excepció que hi hagi sospites justificades de risc i el professional sanitari així ho demani. Fa extensiva la recomanació a les policies locals i a l’espai de custòdia de la Ciutat de la Justícia, pel que fa a les visites que practica l'Institut de Medicina Legal.

Adolescents privats de llibertat

Pel que fa als centres de justícia juvenil, es detecta una ocupació més elevada i el Mecanisme expressa la seva preocupació per com aquesta circumstància pot afectar la tasca educativa que es fa en aquests centres, que sovint pot comportar un canvi en la dinàmica educativa i de reinserció cap a una intervenció més disciplinària.

Respecte a un centre terapèutic concret que es va visitar en dues ocasions aquest any, i que ja havia estat objecte d'atenció en anys anteriors, l'MCPT considera que es fa una intervenció en alguns casos incompatible amb els drets dels infants, com ara el dret a la seva intimitat i dignitat, i al manteniment del vincle i les relacions amb els seus familiars. També són inadequades la pràctica de contencions i les sancions i mesures correctores, moltes de les quals no ofereixen les garanties necessàries.

A instàncies del Síndic, la Secretaria d'Infància ha ordenat l'obertura d'un expedient informatiu al centre i ha exigit que cessin immediatament les pràctiques no compatibles amb els drets dels infants. Igualment, ha demanat al departament de Salut informació sobre el seguiment que es fa de la intervenció terapèutica, especialment del subministrament de la medicació, i al departament l'Educació sobre el funcionament de la unitat d'escolarització.

Més continguts de