Seguretat

Barcelona proposa canviar les lleis i reforçar els jutjats per lluitar contra la multireincidència

1 min
Moment de la detenció d'una persona vinculada a un robatori.

La comissió d'estudi contra la multireincidència que s'ha fet a l'Ajuntament de Barcelona ha presentat les seves conclusions: el document proposa modificar el Codi Penal, així com canviar les lleis processals per agilitzar l’enjudiciament i reforçar els jutjats perquè no hi hagi demores.

Tanmateix, en les sessions dutes a terme en aquests darrers mesos hi ha hagut també unanimitat respecte al fet que la problemàtica de la multireincidència no es podrà resoldre amb un sol enfocament, sinó que les solucions seran integrals i hauran de tenir diversos eixos d’actuacions: legislatiu, administratiu i social.

Accions en tres eixos

Eix legislatiu

  • Instar els grups parlamentaris presents al Congrés dels Diputats perquè desenvolupin i/o tramitin amb caràcter d’urgència les iniciatives legislatives presentades per a la modificació del Codi Penal, la llei d’enjudiciament Criminal, la llei de demarcació i planta judicial i altres disposicions amb rang de llei.

Eix administratiu

  • En l’eix administratiu es considera “prioritari” el manteniment del segon jutjat de guàrdia de Barcelona per a l’enjudiciament de delictes lleus de manera permanent, per tal de continuar absorbint feina del primer jutjat de guàrdia. També s’aposta per incrementar els recursos humans i pressupostaris al sistema judicial per tal de reduir la sobrecàrrega de feina que pateixen actualment els jutjats i que provoquen que molts dels judicis tinguin unes dates d’assenyalaments molt allunyades del fet a jutjar.

Eix social

  • En l’eix social, els partits consideren que cal avançar en el desplegament de mesures alternatives, mecanismes de justícia restaurativa i altres recursos de suport per tal de donar resposta a la situació de persones concretes que puguin cometre actes delictius lleus vinculats a la seva situació de risc o de vulnerabilitat. Cal incorporar treballadors socials als jutjats per tal de garantir una acció immediata en aquells casos en els quals es detecti per part de jutges, fiscals, secretaris de l’administració de justícia o qualsevol altre funcionari del jutjat, que una persona que ha delinquit a conseqüència de la seva situació de vulnerabilitat.

stats