La ciència més 'cool' visita Barcelona

Sis premis Nobel participen al Congrés Internacional de Física que acull el Palau de Congressos a Montjuïc

Mentre tothom que es dirigeix a la Font Màgica de Montjuïc sua la cansalada, 900 persones de 46 països discuteixen aquesta setmana sobre les temperatures més baixes de l'Univers a l'interior del Palau de Congressos de Barcelona. Són científics que han vingut a la ciutat per participar en el Congrés Internacional de Física Atòmica (ICAP, per les sigles angleses), una trobada en què un dels temes centrals és la física de baixes temperatures.

"Refredar àtoms fins a temperatures properes al zero absolut ens ha permès, entre altres coses, construir els rellotges atòmics", explica William D. Phillips, un dels sis premis Nobel de física que han assistit al congrés. L'exactitud d'aquests rellotges és esborronadora: poden mesurar el temps amb una precisió equivalent a mesurar els 13.700 milions d'anys que té l’Univers i errar en menys d'un segon. "Aquestes mesures de temps tan precises tenen aplicacions en la tecnologia del GPS o en la detecció d’ones gravitatòries", afirma Maciej Lewenstein, investigador de l’Institut de Ciències Fotòniques i un dels organitzadors del congrés.

Un altre dels temes nuclears de la trobada és el nou sistema d’unitats de mesura que entrarà en vigor el maig del 2019. Aquest sistema millorarà l'actual en limitacions tan evidents com el fet que el quilogram de referència que es fa servir des de finals del segle XIX és un cilindre metàl·lic que canvia de pes en funció de si s'embruta o s'oxida més o menys. Precisament, aquest dijous a la tarda William Phillips i el físic brasiler Vanderlei Bagnato explicaran amb experiments com funciona el nou sistema en una conferència oberta al públic que es farà al Palau de Congressos, un tipus d'iniciativa poc habitual en esdeveniments com aquest. "Ens interessa cada cop més fomentar el contacte de la ciència amb el públic general", assegura Lewenstein.

El congrés està organitzat per l’Institut de Ciències Fotòniques, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.