Menys mesures de protecció i menys denúncies per violència masclista

Tres quartes parts de les denúncies les presenten les mateixes víctimes i només el 2% les seves famílies

2 min
Manifestació a Barcelona contra els últims crims masclistes a Espanya

MartorellMenys ordres de protecció adoptades i menys denúncies presentades per violència masclista durant el primer trimestre del 2021 en relació amb el mateix període de l’any anterior, l'època prepandèmica amb només els últims 15 dies sota l’estat d’alarma. Les dades de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) reafirmen que, malgrat que s’han relaxat les mesures i s’ha tornat a certa normalitat, les agressions masclistes continuen quedant entre les quatre parets però això en cap cas significa que les agressions físiques o verbals s'hagin reduït, assenyalen institucions i entitats d'ajuda a les dones. Les raons per a aquesta infradenúncia les ha donat la presidenta de l’ens, Ángeles Carmona, que ha explicat que encara s’arrossega l’efecte de les “restriccions a la mobilitat”, que han suposat “un escull més per a les víctimes a l’hora de fer el pas i denunciar”. Però un cop superat el confinament i la recuperació de la presencialitat als llocs de treball, l'agressor ha vist com perdia "el control absolut" sobre la seva víctima, cosa que, segons Carmona, explica l'augment recent de crims masclistes.

Segons les dades, a Catalunya en els tres primers mesos s’han presentat 4.784 denúncies per violència masclista, és a dir, una cinquantena cada dia, cosa que suposa una reducció del 0,3%. Amb tot, és una reducció molt lleugera si es compara amb la del 3,21% registrada al conjunt espanyol. En canvi, tots els serveis telemàtics per denunciar la violència masclista han crescut des del confinament, i les dones han trobat en els telèfons habilitats –016, per exemple–, whatsapps i correus electrònics uns aliats per trencar l'aïllament.

Un 11% més de condemnats

Contràriament, tant el nombre dels que s’han assegut davant d’un tribunal com el dels condemnats ha augmentat en un 6% i 11,6%, respectivament. Pel que fa a les sentències condemnatòries, han crescut tant les que ho han estat després d’un pacte de conformitat entre les parts –acusacions i defensa– com les que s’han dictat amb posterioritat a una vista oral.

Una altra dada preocupant és l’augment dels menors involucrats en violència masclista. En el primer trimestre, set –cinc amb passaport espanyol– han estat denunciats, una xifra que suposa un increment del 250% respecte als dos acusats en els primers mesos del 2020.

On sí que hi ha hagut una davallada és en les ordres de protecció adoptades pels jutjats. Els jutges van concedir 589 mesures per protegir una víctima, enfront de les 558 de l’any anterior, cosa que equival a un 5,3% menys. A més, van denegar fins a 580 peticions, cosa que es tradueix en un 1,4% més. Per posar les xifres en context, cal assenyalar que també s’ha notat una reducció del nombre de sol·licituds d’aquestes proteccions, concretament en un 3,2% tant a Catalunya com a Espanya. 

Sense dades desglossades per comunitats, l’Observatori assenyala que les víctimes van interposar tres quartes parts de les denúncies a l’Estat, un 13% les va interposar la policia, un 3% les van interposar terceres persones i només un 2,2%, familiars de la víctima.

stats