Selectivitat 2024 per temes: exàmens d'anys anteriors per repassar

Descarrega't els exàmens per temes en PDF per estudiar per a la selectivitat 2024

ARA
4 min
Arrenquen les proves de la selectivitat / PERE TORDERA

BarcelonaProfessors i estudiants que ja han passat aquestes proves hi estan d'acord: la millor manera per preparar les proves d'accés a la universitat és fent els exàmens de convocatòries passades. L'estructura i els continguts dels exàmens de la selectivitat acostumen a ser molt semblants d'un any per l'altre; per tant, els estudiants poden fer-se una idea acurada de què es trobaran els pròxims dies 4, 5 i 6 de juny. A continuació us podeu descarregar quatre exemples en PDF de cada examen, separats per assignatura. Recordeu que el temps establert per fer cada prova és d'una hora i mitja.

Exàmens de llengua catalana

En aquesta prova heu d'analitzar, comprendre i produir textos en català i respondre a preguntes sobre llengua i literatura catalanes. Es divideix en tres parts: en la primera s'avalua la comprensió de textos, en la segona es treballa l'expressió escrita i en la tercera es plantegen qüestions lingüístiques específiques. Cal recordar que enguany a castellà i català es pot escollir dues de les quatre preguntes de literatura, entre les quals hi ha una part de les lectures obligatòries i una altra de preguntes competencials no memorístiques.

Exàmens de llengua castellana

A l'examen de castellà haureu d'analitzar, comprendre i produir textos en castellà i respondre a preguntes sobre llengua i literatura castellanes. Consta de tres parts: en la primera s'avalua la comprensió de textos, en la segona es treballa l'expressió escrita i en la tercera es plantegen qüestions lingüístiques específiques.

Exàmens d'anglès

L'examen de llengua anglesa consta de tres parts: comprensió d'un text oral (el conegut listening), comprensió lectora i expressió escrita. La redacció, que ha de tenir entre 125 i 150 paraules, es fa a partir d'un tema escollit entre tres.

Exàmens de química

La prova consta de set preguntes, de les quals només cal escollir-ne quatre. Cada pregunta té dos apartats; per tant, l'alumnat haurà de fer vuit apartats en total.

Exàmens de matemàtiques

La prova de matemàtiques consta de sis preguntes, de les quals n'heu de respondre només quatre. Recordeu que heu d'explicar el perquè de totes les respostes, de manera que mostreu el raonament que heu fet.

Exàmens d'història

La prova consisteix a respondre únicament dos dels quatre exercicis que es proposen. Dos dels exercicis estan referits a la història d’Espanya i dos a la història de Catalunya.

Exàmens d'història de la filosofia

A partir del text d'un filòsof es demana a l'estudiant que respongui a cinc preguntes, repartides en tres exercicis, algunes de les quals estan directament relacionades amb aquest text. Recordeu que en cadascun dels exercicis podreu triar fer l'opció A o l'opció B (si a l'exercici 1 no coneixeu el text del filòsof, podeu provar sort amb l'altre text).

Exàmens de literatura catalana

La prova consta de dues parts, que se centren en les sis lectures del programa del curs. Primera part: dues preguntes de caràcter teòric, a triar entre quatre. Segona part: realitzar un comentari de text, a triar entre dues opcions.

Exàmens de literatura castellana

La prova consta de dues parts, que se centren en les sis lectures del programa del curs. Primera part: dues preguntes de caràcter teòric, a triar entre quatre. Segona part: realitzar un comentari de text, a triar entre dues opcions.

Exàmens de llatí

La prova consta de quatre exercicis, tres dels quals ofereixen opcionalitat. El primer exercici és comú i de traducció. Es valoren els coneixements lingüístics i culturals sobre la literatura llatina i la civilització romana.

Exàmens de matemàtiques aplicades a les ciències socials

La prova consta de sis preguntes, de les quals n'heu de respondre només quatre. Recordeu que has d'explicar el perquè de totes les respostes, de manera que mostreu el raonament que heu fet.

Exàmens de biologia

En aquesta prova heu d'escollir en total quatre preguntes: dues de 3 punts i dues de 2 punts. Cadascuna d'aquestes preguntes pot tenir tantes subpreguntes com punts valgui. És a dir, una pregunta de 3 punts pot tenir fins a tres apartats (cada un d'1 punt).

Exàmens d'història de l'art

La prova consta de cinc exercicis, però n'heu de triar només dos. Dos exercicis seran comentaris d’una obra contemporània i els altres tres d’art antic, art medieval i art modern, respectivament. Recordeu que no és necessari realitzar un exercici de cada tipus. És a dir, els dos exercicis escollits poden ser sobre el mateix estil artístic.

A la pàgina web del Canal Universitats podeu trobar la resta d'exàmens de totes les assignatures i les seves respostes.

stats