Els cinc perills de la segregació escolar, segons la Fundació Bofill

Un estudi d'aquesta entitat alerta que la crisi ha agreujat el problema de les escoles 'gueto'

Un informe de la Fundació Bofill sobre segregació escolar alerta que la crisi ha incrementat aquest fenomen, que concentra taxes molt elevades de d'alumnat immigrant en escoles públiques concretes. L'estudi adverteix els cinc perills de la segregació escolar:

1. La segregació escolar, que genera les anomenades "escoles 'gueto'" amb alts índex de concentració d'alumnat nouvingut de baixes condicions socioeconòmiques, "repercuteix negativament en els resultats de tot el sistema educatiu". Segons la Fundació Bofill, a Catalunya, la diferència entre la taxa de graduació a l'ESO dels centres públics (77,5%) i dels concertats (88,4%) "és resultat de la diferent composició social dels centres".

2. La segregació escolar accentua les diferències de rendiment entre l'alumnat nadiu i no nadiu. A les proves PISA de l'OCDE, Catalunya té la diferència més gran de resultats entre els alumnes immigrants i els autòctons, de fins a 82 punts.

3. La segregació escolar redueix les oportunitats educatives de l'alumnat més desafavorit. Als centres amb molta concentració d'alumnes immigrants, els resultats dels alumnes nadius no tenen una diferència significativa respecte dels nadius que no van a centres segregats, però en canvi, els alumnes immigrants de les escoles 'gueto' sí que tenen resultats molts més baixos. Això vol dir, segons el sociòleg autor de l'informe, Xavier Bonal, que "la segregació perjudica només als alumnes immigrants, però no té gairebé efecte sobre els autòctons".

4. La segregació escolar s'accentua en situació de crisi i agreuja els problemes assenyalats. El sector públic concentra prop d'un 20% d'alumnat immigrant, mentre que als centres concertats i privats representa un 7%. Aquesta diferència s'estava reduint progressivament, però des del 2010, a causa de la crisi, aquesta millora s'ha interromput.

5. La segregació escolar perjudica la cohesió escolar. L'alta concentració d'alumnes immigrants o fins i tot d'un mateix país a certes escoles dificulta l'establiment de llaços entre famílies de diferents cultures.

Més continguts de