Societat 30/06/2016

El risc de pobresa a Catalunya fa la baixada més forta des del 2009

Ara afecta el 19% de la població, però les entitats subratllen que en realitat "tota la societat s'ha empobrit"

Selena Soro
3 min
Les dones, discriminades també davant la pobresa

BarcelonaEl risc de pobresa a Catalunya ha disminuït l'any 2015 i afecta el 19% de la població, 1,9 punts menys que l'any anterior (20,9% el 2014). Es tracta de la baixada més forta des del 2009, l'any en què es fixa l'inici de la crisi. L'any 2010 també va disminuir, però menys (19,2%). Aquesta taxa, que l'Idescat ha fet pública aquest dijous, se situa per sota de la mitjana espanyola (22,1%) i per sobre de la UE-28 (17,2% el 2014).

El risc de pobresa a Catalunya va disminuir en totes les franges de població, mentre que la renda mitjana neta anual de les llars catalanes va augmentar fins als 30.655 euros, un 0,8% més que el 2014 i 4.563 euros més que la del conjunt d'Espanya (26.092 euros). Per persona, la renda mitjana neta va augmentar un 0,6%.

L'índex de desigualtat en la distribució de la renda també va escurçar distàncies respecte de l'any anterior i mostra que el 20% de les llars amb més ingressos van acumular sis vegades el que van ingressar el 20% de les llars més desafavorides, un índex que era abans del 6,5.

La taxa de risc de pobresa per edats

El llindar d'ingressos anuals amb què una persona entra en risc de pobresa es va situar l'any 2015 en 9.667,3 euros nets anuals en les llars d'una persona, un 1% inferior que l'any anterior, i en 20.301,3 euros a les llars de dos adults amb dos infants.

Segons la composició de la llar, el risc de pobresa té més incidència en les llars amb fills dependents (amb una taxa de 25,1%) i especialment en el cas d’un adult amb un o més fills dependents (amb una taxa del 34,1%). Les llars sense fills dependents tenien un risc de pobresa del 12,5% l’any 2015.

Cal tenir present que l’'Enquesta de condicions de vida del 2015' (que és la font de la informació) recull els ingressos de les llars de l’any anterior (2014).

La importància del sistema de protecció social

Segons l'Idescat, l'impacte del sistema de protecció social en la reducció de la pobresa es fa palès si es comparen les taxes de risc abans i després de transferències socials. Així, la taxa de risc de pobresa abans de qualsevol tipus de transferència social va ser del 42,1%, i va passar al 24,9% després de comptar-hi les pensions de vellesa i supervivència, i del 19% després d'incorporar-hi la resta de transferències socials.

La taxa AROPE, finalment, que mesura la proporció de la població que està per sota del llindar del risc de pobresa (19%), ha baixat 2,5 punts respecte de l'any anterior, i se situa en el 23,5%. En el cas d'Espanya, la taxa AROPE es va situar en el 28,6%. La taxa AROPE també inclou les llars que viuen amb baixa intensitat de treball (un 8,8%) i les que tenen una privació material severa (6,7%).

Alerta de les entitats

Tot i així, el president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Oriol Illa, ha afirmat que el descens de la taxa de pobresa a Catalunya no reflecteix la realitat. Segons el diagnòstic que en fa, han augmentat les desigualtats i l'empobriment de la societat, perquè la mitjana amb què es calcula la taxa també ha baixat d'un any a un altre.

Segons les dades de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'any 2015 que ha publicat avui l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la taxa de pobresa a Catalunya va disminuir l'any passat 1,9 punts, en passar del 20,9% de la població al 19%, però el càlcul d'aquesta taxa es fa amb el percentatge de persones que està per sota del llindar fixat com el 60% de la mitjana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població catalana, que va ser de 9.767 euros el 2014 i de 9.667 el 2015, és a dir 100 euros menys.

"Això fa que baixi la taxa de pobresa, però és que tota la societat s'ha empobrit", ha declarat Illa en una compareixença davant els periodistes per valorar el descens de la taxa oficial de pobresa publicada avui per l'Idescat, segons recull l'agència Efe.

stats