Publicitat
Publicitat

Albert Garcia Espuche guanya el XVI premi Octavi Pellissa

L'historiador barceloní s'emporta el premi d'assaig convocat per l'editorial Empúries per un projecte sobre el setge de Barcelona de 1713-1714

L'historiador i arquitecte Albert Garcia Espuche ha guanyat el XVI premi Octavi Pellissa amb el projecte Setge, societat, persones, un assaig que proposa un acostament insòlit al setge de Barcelona de 1713 i 1714. En lloc d'analitzar l'estratègia militar, els fets bèl·lics de manera detallada o les conseqüències de la derrota de la ciutat, l'historiador estudia els fets a partir de la informació que proporcionen les moltes actes notarials aixecades en aquells moments tràgics, que contenen molts detalls de la vida quotidiana. Precisament perquè la ciutat es trobava "encerclada i atacada" aquests fets poden resultar "desconcertants", diu l'autor.

Setge, societat, persones no parla només de Barcelona. Garcia Espuche reconeix que l'assaig "s'hi refereix, és cert, amb profunditat". Fins al punt de poder desmuntar alguns mites, com ara l'optimista i benintencionat que parla de la normalitat voluntarista del "dia després", del 12 de setembre; o com aquell altre que presenta una imatge límpida i noble d'una guerra que era en bona part nocturna i fosca, i "contemporània", per la voluntat dels assetjants d'alimentar la por en el conjunt de la població civil". Però, alhora, l'estudi permet referir-se a una dimensió universal, on cal preguntar-se sobre les convencions socials, sobre els actes "de civilització" que s'ubiquen entre el drama i l'individu. "Per descomptat, tots ells les patien junts –afirma l'historiador– però també els acompanyaven les formes de fer socialment apreses, els comportaments quasi automàtics producte de la vida en comú, les creences compartides..., que actuaven a la manera de mecanismes que ajudaven a suportar, i potser defugir per moments, la realitat del drama. Seguir eficaçment les normes culturals no aturava les bombes, però, segons sembla, feia més tolerable la seva constant presència".

Garcia Espuche ha publicat, entre altres obres, Espai i societat a la Barcelona preindustrial (1984); La construcció d'una ciutat. Mataró 1500-1900 (1989); Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña 1550-1640 (1998); El inventario (2002); Barcelona entre dues guerres. Economia i vida quotidiana (1652-1714), La Ciutat del Born. Vida quotidiana i economia a Barcelona (segles XIV a XVIII) (2009) i Barcelona 1700 (2010, tres edicions). Ha dirigit, també, la col·lecció Seminaris Urbans, del CCCB; i actualment dirigeix la col·lecció La Ciutat del Born. Barcelona 1700 (set volums publicats, cinc en preparació).Més continguts de