Llibres

Una lectora a una llibreria de segona mà de barcelona

La indústria del llibre, malgrat les dificultats i els baixos índex de lectura, manté la seva vitalitat a Catalunya, tant en català com en castellà, i amb una interessant oferta de traduccions. I el mateix es pot dir en termes de creativitat literària, amb una constant renovació d'autores i autors. El panorama és molt plural i dinàmic.