Especials

Comentaris 0

Com defensa el Madrid?

És un bloc compacte, generós en el replegament i atent a les cobertures, però encara té forats per on pot ser vulnerable.

Desplegar contenidos

Més Especials