Barcelona, ciutat compromesa contra el canvi climàtic

Es posa en marxa el Pla Clima, un ambiciós pla estratègic per combatre i donar resposta als efectes del canvi climàtic

El canvi climàtic, l’augment global de la temperatura de la terra, ja és aquí. Les ciutats en són les principals causants, però no hi ha dubte que formen part de la solució. D’un temps ençà, grans ciutats com Barcelona, Madrid, París, etc., han creat aliances per dur a terme polítiques transversals per esmorteir els efectes del canvi climàtic, en àmbits tan diversos com la mobilitat, els residus, els espais verds, el consum responsable i la transició energètica, que és el camí cap a una economia baixa en carboni, és a dir, la transició d’un model energètic que depèn del carboni o de recursos no naturals a un model que obtingui l’energia de fonts renovables i locals. La transició energètica també significa garantir els subministraments bàsics per a tothom, cosa que es tradueix en més eficiència energètica, més estalvi, més renovables i autoconsum.

Fa anys que Barcelona treballa per combatre i donar resposta als efectes del canvi climàtic. D’un temps ençà l’Ajuntament fa especial èmfasi a aquest propòsit. El consistori barceloní ha subscrit diversos acords internacionals d’aquest àmbit i ja fa temps que treballa en la “planificació estratègica” en temes com l’abastament d’aigua, les inundacions, en plans d’emergència per onades de calor, etc. Són molts els projectes que s’han engegat per fer front al canvi climàtic, tant pel que fa a la reducció de les emissions de CO 2 com al foment de mesures d’adaptació i resiliència, per exemple, incrementant i millorant la infraestructura verda urbana o reduint el consum d’aigua potable.

Totes aquests projectes formen part del Pla Clima, un ambiciós pla estratègic de ciutat que té com a eixos principals la mitigació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, l’adaptació als efectes del canvi climàtic que ja s’estan produint, situar les persones més vulnerables en el centre de les polítiques climàtiques i la cocreació amb la ciutadania de projectes climàtics (s’ha realitzat una primera convocatòria de subvencions, amb una partida inicial de 200.000 euros per desenvolupar projectes de caràcter col·laboratiu). El Pla Clima estableix l’objectiu que a Barcelona es redueixin un 45% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle l’any 2030 i que sigui una ciutat neta en carboni l’any 2050.

“El Pla Clima és un pla integral que implica totes les àrees de l’Ajuntament, i inclou mesures tant de mitigació com d’adaptació, però posa al davant de tot les persones, especialment les més vulnerables al canvi climàtic”, diu Irma Ventayol, coordinadora del Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona.

“Per primera vegada s’ha analitzat com el canvi climàtic afecta la ciutat, i una de les principals conclusions és que haurem de fer front a molta més calor. Per això el Pla preveu mesures com la utilització d’espais de refugi climàtic en cas d’emergència per calor, crear un programa de ciutat d’ombra o disposar d’un jardí d’aigua per districte”, afirma Irma Ventayol.

Una preocupació d’abast internacional

L’any 2015, a París, es va celebrar una important cimera sobre el clima, en què es va aprovar el primer acord universal -de mínims- contra el canvi climàtic. Els principals objectius acordats van ser: fer tot el possible per no superar un augment de la temperatura mitjana global 1,5 ºC a finals del segle XXI, augmentar la capacitat d’adaptació als efectes adversos del canvi climàtic i reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Dos anys després, en una nova cimera a Bonn (Alemanya), es va posar de manifest el lideratge de les ciutats pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic. Les ciutats concentren la majoria de població mundial (a la Unió Europea, 3 de cada 4 persones viuen en àrees urbanes). Les ciutats són clau per gestionar i garantir les condicions de vida de la ciutadania davant dels efectes del canvi climàtic. “El Pla Clima s’alinea amb els objectius de l’Acord de París de no superar 1,5 ºC la temperatura mitjana de la terra. De fet, amb les contribucions nacionals que cada país ha realitzat, no n’hi ha prou per assolir aquest objectiu. Per això, el paper de les ciutats és essencial. Les ciutats generen el 75% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, però també són especialment vulnerables al canvi climàtic, ja que concentren la majoria de la població i de les infraestructures. També són motor econòmic i d’innovació i per tant, tenen l’oportunitat i el deure d’actuar”, diu Ventayol.

El Pla Clima ha rebut el reconeixement del c40 (una de les xarxes internacionals de ciutats més importants) pel que fa a la seva consistència i a la seva compatibilitat amb els objectius de París. Barcelona és la tercera ciutat del món, després de Nova York i París, que rep aquesta valoració.

OBJECTIUS QUE ES PROPOSA BARCELONA PER FER FRONT AL CANVI CLIMÀTIC

Com podem aconseguir una reducció de les emissions de CO2?

  • Reduint la mobilitat en vehicle privat un 20%.
  • Impulsant la transició energètica multiplicant per 5 la generació solar d’energia.
  • Rehabilitant el 20% dels edificis residencials de més de 40 anys).

Com es poden fomentar les mesures d’adaptació i resiliència?

  • Incrementant i millorant la infraestructura verda urbana (augmentant 1,6 km 2 de verd).
  • Reduint el consum d’aigua potable a 100 l/hab/dia.
  • Que cap persona pateixi pobresa energètica.

*PÀGINES D'INFORMACIÓ DE LA CIUTAT REALITZADES AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA