Els jueus a la Barcelona medieval

El MUHBA traça un recorregut per la història i el patrimoni del Call barceloní

Situada en ple barri Gòtic, la zona del Call i la seva història són poc conegudes per la ciutadania. Per aquest motiu el Museu d’Història de Barcelona i una dotzena d’especialistes van iniciar un projecte de recerca per conèixer i recopilar el patrimoni jueu barceloní de l’època medieval. El resultat d’això és una exposició al nou espai MUHBA El Call.

El Call conserva el nom de quan era el barri dels jueus de Barcelona, una comunitat o aljama amb un paper molt actiu sobretot durant els segles XIII i XIV. Cap a finals del segle XI el barri del Call ja estava delimitat i la població jueva s’hi va agrupar definitivament. Però d’aquella època, que va acabar el 1391 amb un avalot que va arrasar el Call, se’n conserven poques restes històriques.

Ara el  MUHBA les ha recopilat i les ha endreçat a l’exposició El jueus a la Barcelona medieval, que es pot visitar a la placeta de Manuel Ribé al MUHBA El Call.

“Si no expliquéssim la Barcelona jueva, la ciutat es quedaria amb el nom incomplet. Els jueus van ser part essencial de Barcelona i una part amb personalitat pròpia”, ha afirmat el director del MUHBA i un dels onze comissaris de l’exposició, Joan Roca.

La ubicació de l’exposició ha permès recuperar un espai històric de la ciutat, ja que s’ha instal·lat a l’antiga casa d’un teixidor de vels jueu, Jucef Bonhiac, on es conserven restes dels segles XIII i XIV.

És un recorregut per la història del Call barceloní, la topografia, els límits dels seus carrers, la vida de la ciutadania i restes de plats i pedres que se’n conserven. A la planta superior s’explica la labor literària de 20 autors jueus de l’època, tot i que en destaquen Abraham Bar Hiyya, Salomó Ben Adret i Hasday Cresques. Una herència cultural que es vol expandir més enllà de la ciutat.

El tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, Jaume Ciurana, ha dit que es vol articular al voltant de Barcelona una xarxa de Calls jueus que intenti agrupar totes les poblacions que ho desitgin, per millorar la recerca en relació amb aquest període històric.