Els procuradors de tribunals cedeixen cinc segles de la seva història a l'Ajuntament

L'Arxiu Històric de la Ciutat digitalitzarà aquesta documentació històrica i la posarà a disposició del públic

Els Procuradors dels Tribunals de Justícia són un col·lectiu amb més de cinc-cents anys d'història, tot i que hi ha constància del seu ofici en èpoques anteriors. El seu Col·legi ha cedit la documentació històrica a l'Arxiu Històric de la Ciutat que l'està digitalitzant i la posarà a disposició dels estudiosos i del públic.

Fins arribar a l'actual Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Justícia de Barcelona, el col·lectiu ha anat passant per diferents noms: Confraria de Procuradors de Sant Iu, Col·legi de Notaris Procuradors, o Col·legi de Notaris Reials Causídics, però la seva funció ha estat sempre la mateixa, representar les parts en els tribunals de justícia.

Tal com explica Monserrat Montal, vocal de Comunicació i Cultura del Col·legi, "el procurador és la persona llicenciada o diplomada en dret especialista en el procés judicial, és qui assessora en els tràmits i els terminis per tal que la part a qui representa pugui obtenir el millor resultat possible, mentre que l'advocat és qui prepara l'estratègia per poder guanyar el cas".

La documentació generada o rebuda per les successives organitzacions corporatives d'aquesta professió és ara cedida en comodat, és a dir en préstec, durant 25 anys prorrogables, a l'Arxiu Històric de la Ciutat que l'està digitalitzant amb l'objectiu de facilitar-ne la consulta, tot preservant els originals. El document més antic que forma part d'aquest fons data de l'any 1349, tot i que no té relació directe amb l'exercici de la professió.

El primer document relacionat directament amb el col·lectiu és, segons explica l'historiador Victor Mata, "la petició de poder-se constituir en confraria que l'any 1511, els procuradors, reunits a la Sala Capitular de la Catedral de Barcelona, van adreçar al rei i al Consell de Cent".

Aquest fons documental s'afegeix als d'altres corporacions i gremis barcelonins que custodia l'Arxiu Històric de la Ciutat, que enriqueix així la documentació que fa referència a tots aquests col·lectius que van ser tant importants en diverses èpoques històriques.

Museu al Palau de Justícia

El Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona té al Palau de Justícia una antiga biblioteca i una sala-museu on es conservava fins ara la documentació que s'ha dipositat a l'Arxiu Històric de la Ciutat, després d'un treball de catalogació duta a terme per l'empresa Dos Punts Documentació i Cultura.

La sala-museu del Col·legi de Procuradors compta amb diversos objectes relacionats amb la història d'aquest col·lectiu, entre les quals hi ha una toga i un birret, una llibreria d'època i un armari-arxiu, rematat per una senyera i amb la una llegenda gravada on s'hi pot llegir: "Archivo del Colegio de Notarios Reales y Causídicos de la Ciudad de Barcelona".

En una de les vitrines de la sala hi ha dos saquets, diferents urnes i unes quantes fitxes amb noms gravats. Són els estris utilitzats per a la elecció dels càrrecs representatius del col·lectiu mitjançant el procediment d'insaculació. Es tracta de posar en un sac el nom de les persones que poden optar a un càrrec, el primer nom que es treu és l'elegit. Aquest mateix procediment s'utilitzava per elegir els membres del Consell de Cent fins a la promulgació del Decret de Nova Planta.

Entre la documentació que ara conserva l' Arxiu Històric de la Ciutat, hi ha ordinacions que regulaven l'accés a la confraria de nous aspirants i documents elaborats en la defensa dels interessos del col·lectiu. Criden l'atenció els arbres genealògics i les proves de llinatge, ja que per arribar a exercir la professió, a més de passar diversos exàmens, els candidats havien de demostrar la condició social i la puresa de sang.

Més continguts de