Detecten a Mart un material desconegut

La sonda Curiosity, de la NASA, troba a la superfície un 2% d'aigua i roques volcàniques úniques

M.l.f.
2 min
Detecten a Mart un material desconegut

El robot Curiosity, que va arribar fa un any a Mart per investigar si va existir vida en aquest planeta, acaba de fer públics els resultats de les anàlisis de la primera mostra de sorra que ha recollit. I està demostrant, diuen els seus responsables, que la tecnologia puntera amb la qual va equipat permet obtenir molts i bons resultats. Els científics han trobat un tipus de roca, mugearita, que fins ara no se sabia que existís a Mart i que a la Terra és en zones molt concretes, com ara en volcans de Hawaii i algunes illes oceàniques. "A la Terra sabem com és la seva formació: comença quan a grans profunditats el magma cristal·litza en presència d'un 1% o 2% d'aigua. Aleshores els cristalls es desprenen del magma i poden arribar a la superfície quan hi ha una erupció", explica Jake Matijevic, autora d'un dels cinc articles amb diversos resultats científics sobre Mart que aquesta setmana publica la revista Science . Sense aigua, doncs, les mugearites serien impossibles.

Segons els resultats obtinguts amb les anàlisis d'aquestes primeres mostres recollides pel robot Curiosity, el percentatge d'aigua que hi ha al Planeta Vermell és alt. "Aproximadament el 2% de la superfície de Mart està feta d'aigua", afirma Laurie Leshin, autora d'un altre dels treballs.

Mirant al futur

Els investigadors creuen que la composició de l'escorça marciana és força homogènia i, per tant, el percentatge trobat en les anàlisis en una regió, al cràter Gale, que és on treballa el Curiosity, servirien per a tot el planeta. Així doncs, els resultats tenen implicacions importants de cara a missions futures, en les quals, hipotèticament, s'enviarien astronautes a la recerca d'aigua líquida. "Creiem que l'aigua hi és abundant i, per tant, creiem que si enviem astronautes podrien perforar en qualsevol indret del sòl, escalfar una mica els materials i extreure'n aigua", diu Leshin.

Sorra fina, sorra gruixuda

La sonda Curiosity va aterrar l'agost de l'any passat a la superfície marciana equipada amb tecnologia punta per recollir i analitzar mostres de sorra, roques i gasos. Un altre estudi ha trobat diferents tipus de sorra que també donen més indicis sobre l'aigua marciana. Fent servir un làser, anomenat ChemCam Remote Micro-Imager,a l'escorça del Planeta Vermell s'han identificat dos tipus de grans. Els grans gruixuts probablement procedeixen de l'alteració física dels conglomerats fluvials que hi ha a la zona. La seva composició -silici, alumini i compostos alcalins- mai s'havia registrat a Mart.

D'altra banda, la pols i els grans fins, que les tempestes transporten pel planeta, són portadors d'hidrogen que podria formar part de l'aigua que allotja el planeta.

Més que aigua

En la recerca de vida a Mart, a més de buscar aigua, resulta important trobar compostos orgànics. Sense els blocs bàsics de carboni, la vida no pot haver existit. En les mostres analitzades se n'han trobat, encara que els científics creuen que no procedeixen de la superfície marciana, sinó que es tracta d'algun subproducte originat durant les analítiques in situ . Dins del robot Curiosity per analitzar la mostra cal escalfar-la a altes temperatures. Es creu que la presència d'algun compost procedent de la Terra pot haver originat les molècules orgàniques que s'han detectat en processar aquesta primera mostra.

stats