ARAPLA!

Restauració a Madrid

Les dues figures de l’Arqueta de Sant Martirià del segle XV-entre les 24 robades per Erick el Belga el 1980- que es van recuperar fa un any s’han traslladat de Banyoles a Madrid per fer les tasques de conservació i bona part de la restauració. Ahir ho va confirmar el bisbat de Girona, que no ha donat terminis. Com que quan alguna peça museogràfica viatja a Madrid sense terminis de retorn hi ha algú que se’n malfia, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar ahir la importància que tota l’Arqueta no hagi de viatjar a Madrid, i va precisar que les dues peces restaurades (a la foto d’ACN amb el bisbe Francesc Pardo) es col·locaran al conjunt medieval del laboratori del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Després tornaran al monestir de Sant Esteve de Banyoles, l’indret on s’exposa l’Arqueta en les condicions de seguretat i ambientals idònies.