Comarques Gironines 04/01/2017

Girona i Celrà compartiran el castell de Sant Miquel

L’Ajuntament de Girona modificarà uns metres els límits del terme municipal en aquest punt per resoldre políticament les discrepàncies entre els dos municipis

Ara
2 min
Madrenas, Cornellà i regidors de Girona i Celrà, al cim del castell / Ajuntament de Girona

GironaGirona i Celrà compartiran el castell de Sant Miquel. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i l’alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ho han anunciat públicament i de manera conjunta aquest matí al mateix cim de Sant Miquel. Des de l’Ajuntament de Girona s’han impulsat les converses amb Celrà en els últims mesos i s’ha posat sobre la taula la possibilitat de trobar una sortida política a la controvèrsia al voltant del castell modificant uns metres la delimitació del terme municipal de Girona en aquest punt.

La proposta, que situa la línia del terme de Girona en la divisòria de les construccions existents (restes d’una ermita i una torre geodèsica) que conformen la zona del castell de Sant Miquel, haurà de ser aprovada aviat per acord de ple. Actualment, el Castell de Sant Miquel està inclòs dins del terme municipal de Girona d’acord amb l’acta de delimitació aprovada per la Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC el 6 de juliol del 2011. L’Ajuntament de Celrà ha presentat diversos recursos contra aquesta resolució que han estat tots desestimats. L’últim recurs interposat –recurs de cassació davant del Tribunal Suprem– que es va declarar desert segons un decret aprovat l’1 de setembre del 2016.

“Des de Girona creiem que és important que aquest castell sigui compartit pels dos municipis i hem decidit tots plegats que serà així, perquè aquest espai és de la gent, vingui del municipi que vingui”, ha afirmat Madrenas. En la mateixa línia, Cornellà ha agraït el gest de l’Ajuntament de Girona: “La d’avui és una molt bona notícia que expressa una voluntat clara dels dos ajuntaments: el castell de Sant Miquel és dels gironins i les gironines i dels celranencs i les celranenques”.

A partir d’ara caldrà iniciar la tramitació administrativa pertinent d’acord amb el procediment d’alteració de termes municipals previst en el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, i el decret 244/2007, de 6 de novembre. En aquesta normativa es preveu la possibilitat d’alterar els termes municipals a través de l’operació de segregació parcial per agregar-se a un altre municipi, quan consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho facin aconsellable.

La tramitació la iniciarà l’Ajuntament de Girona, que caldrà que aprovi per acord de ple i per majoria absoluta l’expedient d’alteració del terme municipal. A partir d’aquí, s’obrirà el tràmit d’informació pública per un període de 60 dies i, a continuació, s’informarà l’Ajuntament de Celrà. Després de l’aprovació per majoria absoluta sobre la procedència de l’alteració i de les reclamacions i al·legacions presentades, es trametrà l’expedient al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La resolució definitiva de l’expedient l’ha de fer el Govern de la Generalitat. Es preveu un termini de tramitació total de vuit mesos a un any.

stats