Comarques Gironines 17/01/2019

Un protocol per unificar l’acció contra la droga als instituts

El model presentat el 2017 per la Generalitat és més preventiu que punitiu

M.c.-p.
2 min
La Lola, una gossa antidroga de la Policia Municipal de Girona entrenada per detectar estupefaents.

GironaL’entrada als instituts d’agents policials amb gossos per assenyalar els alumnes sospitosos de portar droga no figura en el protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als instituts de secundària que l’any 2017 van presentar els aleshores consellers de la Generalitat Toni Comín, de Salut, i Meritxell Ruiz, d’Ensenyament. Aquest protocol, que actualment s’està presentant als instituts, té per objectiu ajudar els membres de la comunicat educativa a actuar en situacions relacionades amb les drogues, com ara consums dins o fora del centre i tinença de substàncies estupefaents, i també per actuar en casos d’intoxicacions per drogues. La Generalitat vol establir així “un marc comú d’actuació per a tots els centres”.

Tot i que el protocol estableix que s’implantarà un circuit sistematitzat en el qual participaran membres de la comunitat educativa i altres d’externs, com ara centres de salut mental infantil i juvenil, serveis socials i de joventut i també els cossos de seguretat, tant Comín com Ruiz van destacar en el seu moment que l’objectiu del protocol era posar èmfasi en la prevenció més que no pas en la persecució i la sanció al menor.

Parlar amb l’alumne

Segons el protocol, quan l’institut detecti un cas de consum, tinença o venda de droga dins el centre haurà de valorar el cas a partir d’una entrevista amb l’alumne i se’n parlarà amb la família primer i amb la resta de la classe després, si es considera oportú. En funció de la gravetat del cas, la direcció podrà derivar-lo a inspecció d’educació, obrir un expedient sancionador o aplicar una sanció. En els casos de falta greu o delicte, el cas haurà de derivar-se a la direcció general d’Atenció a la Infància (DGAIA) o a la fiscalia.

Pel que fa a la prevenció, a la qual el protocol dedica bona part del redactat, es donen pautes i recursos educatius als professors. S’indica, per exemple, que són efectives “les pautes que potencien la responsabilitat, l’autonomia i la presa de decisions, així com les que donen a conèixer les actituds i experiències positives i negatives associades al consum i els riscos derivats de l’abús d’estupefaents (accidents viaris, baralles, relacions sexuals arriscades, etc.)”.

Detectar el consum

El protocol recomana no crear alarmisme quan els professors, els pares o els alumnes tinguin indicis que un estudiant porta droga al centre o en consumeix. Aconsella que es confirmi abans de qualsevol intervenció. En alguns casos, el protocol recomana a l’equip directiu que sol·liciti la col·laboració d’agents externs: tècnics de prevenció municipal, professionals de serveis socials, infermeres de salut i escola, psicòleg del Centre d’Atenció i Seguiment sobre Drogues, policia de proximitat, entre d’altres. En cap moment s’esmenta la possible entrada de policies o unitats canines per detectar droga a l’interior de l’aula.

stats