REESTRUCTURACIÓ FINANCERA

Apuja la taxa als bancs que paguin un interès superior al 2,67%

El Banc d'Espanya pressiona més per acabar amb la guerra de dipòsits

La banca haurà de pagar més al Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) si ofereix tipus d'interès als clients per sobre del 2,67%. Així, el Banc d'Espanya vol evitar més episodis de la guerra de dipòsits.