Publicitat
Publicitat

Boi Ruiz: incapaç de sortir del guió de les retallades

Fins ara, l'activitat de la conselleria dirigida per Boi Ruiz s'ha centrat de manera gairebé exclusiva en el disseny de les mesures de reducció de la despesa i en la complexa gestió de totes les seves derivades polítiques i socials, tenint en compte el context econòmic.

De fet, l'agenda del departament de Salut en els primers mesos de legislatura no té pràcticament cap relació amb el programa amb què Convergència i Unió va participar a les eleccions.

Aquest programa, que en l'àmbit de Salut sembla haver estat redactat sense tenir en compte el context econòmic, lluny d'anunciar les retallades prometia mantenir els recursos destinats a Sanitat. En concret, el programa proposava diverses línies estratègiques de reforma del sistema sanitari, tant des del punt de vista de l'atenció que reben els ciutadans (temps d'espera o capacitat d'elecció de centre) com del model de gestió.

En l'àmbit de la gestió, el departament afirma haver fet algunes passes, com per exemple haver demanat als centres que proposin ells mateixos les retallades a aplicar o "desburocratitzar els consells d'administració de les empreses públiques". Altres mesures contingudes al programa sembla que hauran d'esperar temps millors, especialment les que feien referència a millores en la qualitat assistencial.

El sistema sanitari és una matèria especialment sensible. I l'abast de les retallades que s'han anat anunciat han fet que el focus d'atenció mediàtica i política hagi estat molt centrat en aquest departament. La sensació general és que les retallades l'han afectat especialment. I Boi Ruiz no sembla haver sigut capaç de sortir-se del guió per fer algun anunci que no fes referència a les retallades.

Manteniment recursos

El primer compromís electoral de CiU en aquest àmbit ha estat clarament contradit per la política de reducció de la despesa.

Nova gestió hospitalària

Els canvis al Clínic i en alguns consells d'administració semblen anar en la línia marcada en el programa electoral de reformar la gestió.

Incentius per als metges

La compensació variable als metges en funció de l'esforç requerit pel grup de pacients atesos encara no està sobre la taula.

Places estudis medicina

El compromís de limitar l'entrada d'estudiants de fora per garantir més places als estudiants catalans té una difícil traducció jurídica.

Reducció llistes d'espera

Els plans d'austeritat impliquen necessàriament l'allargament de les llistes d'espera, en contra del que apuntava el programa.

Pediatres i ginecòlegs

L'ampliació de la llibertat d'elecció en aquestes dues especialitats sembla que de moment no entra en l'agenda del departament.

Elecció d'hospital

La lliure elecció de centre hospitalari en els casos d'ingrés i cirurgia electiva és una altra de les promeses electorals que es troben estancades.

Puntualitat en visites

La millora en la puntualitat de les visites especialitzades no es pot avaluar en pocs mesos, però el context no és especialment favorable.

Desgravació pòlisses

Una de les grans apostes de Boi Ruiz era la desgravació en l'IRPF per les pòlisses privades, però de moment sembla una qüestió aparcada.

Atenció primària

L'impuls a l'atenció primària, més enllà de la declaració d'intencions, sembla que també haurà d'esperar. De moment, Ruiz l'ha salvat de la retallada.

Teràpies naturals

La confecció d'un nou marc normatiu, que ja va intentar l'anterior Govern, és una qüestió complexa jurídicament que Ruiz encara no ha afrontat.

Finançament recerca

La promesa d'un marc estable per al finançament de la recerca biomèdica sembla difícilment realitzable en el context de les retallades.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT