El Cercle d'Economia defensa les bondats dels peatges

El Cercle d'Economia va pronunciar-se ahir sobre el model de planificació, execució i finançament d'infraestructures. I va fer-ho amb una calculada prudència, ja que l'Observatori d'Infraestructures i Medi Ambient d'aquest prestigiós lobi català reuneix diferents sensibilitats, des de directius d'empreses privades (com Àngel Simón, d'Agbar) a gestors públics (Pilar de Torres, d'Ifercat) i acadèmics (Germà Bel, catedràtic de la Universitat de Barcelona). "El document ha generat un gran debat", va reconèixer Àngel Simón, president d'Agbar i coordinador de l'Observatori.

Les conclusions de l'informe -que no es publicarà fins avui- reivindiquen un "paper rellevant" per a la iniciativa privada en l'àmbit de les infraestructures. Segons Simón, un dels avantatges de la crisi ha estat que s'ha posat sobre la taula la necessitat de fer una exhaustiva anàlisi cost-benefici de cadascuna de les actuacions.

Pagament per ús
El document pronostica que "la rigidesa financera es prolongarà en el temps", un fet que faria necessari intensificar el recurs a les fórmules de col·laboració publicoprivades, que "han de ser flexibles" i "transparents". Segons el Cercle, aquesta col·laboració s'ha de fixar com un model "estructural" i no com a fruit de la conjuntura econòmica.

Tot i no ser present durant la presentació, el document entronca amb el discurs del president del Cercle, Salvador Alemany, que també presideix el grup d'infraestructures Abertis. Els sistemes de finançament han de basar-se, segons el Cercle, en "la corresponsabilitat dels ciutadans i materialitzar-se en sistemes de pagament per ús i internalització d'externalitats". En el cas de les carreteres, l'entitat es decanta per sistemes de pagament "explícits", és dir, els peatges.

També ha destacat la necessitat de transcendir els cicles polítics en la planificació d'infraestructures i donar a la societat civil "un rol de motor actiu". El text diu que la "fragmentació administrativa" limita l'agilitat en la presa de decisions i en l'execució d'obres, fet que requereix "una reorganització administrativa en unitats territorials de decisió amb una dimensió i massa crítica més grans".

Més continguts de