Publicitat
Publicitat

"L'etapa clau és entre els 5 i els 7 anys, quan aprenen a llegir i escriure"

Retorn "Treballem amb directors i ajuntaments per fer tornar alumnes d'ESO que l'han abandonat" Propostes "Fan falta més projectes singulars per motivar els nois"

Els inspectors feu les noves proves d'avaluació externa de sisè de primària, que aquest curs s'han realitzat per tercera vegada a Catalunya. Què se'n desprèn?

Són proves que avaluen competències i no tant quantitat de coneixements. Hem vist que un 20% dels alumnes obtenen resultats baixos en expressió escrita i en el que anomenem relació i canvi , que són problemes matemàtics. En canvi, els resultats en comprensió lectora i en mesura i càlcul matemàtic són més bons.

Aquests resultats poden explicar el fracàs escolar a secundària?

En part. Si aquest 20% de nens a sisè no saben escriure bé, es comprèn que després de l'ESO poden ser el 30% que no aproven. Hem de reduir aquesta xifra perquè assoleixin les competències des de primària. Aquesta és una etapa clau de l'aprenentatge, la dels 5 als 7 anys, quan aprenen a llegir i escriure.

Els inspectors podeu fer alguna cosa per lluitar contra el fracàs escolar i l'abandonament?

Estem treballant amb els ajuntaments i els directors de centre per fer un seguiment dels alumnes que abandonen la secundària, per esbrinar-ne les causes i per intentar que retornin.

Què proposeu per combatre aquesta xacra?

Fan falta projectes singulars per motivar els alumnes amb més risc d'abandonament. Són programes voluntaris amb un nivell curricular més baix però que desenvolupen competències transversals. Aquestes hores s'han de compaginar amb les de l'aula normal, perquè no volem guetos, i les activitats que hi fan han d'ajudar a integrar-los al centre: preparar festes, cartells, etc.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT