El ministeri de Cultura avala el MNAC pel cas Sixena

El Patronat del Museu Nacional es resistirà a entregar les peces per via administrativa

El director del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, esperava instruccions. ¿Com havia de  respondre al requeriment judicial que l'insta a enviar provisionalment a l'Aragó 53 peces de les reserves del museu? La reunió del Patronat del museu –on hi ha presents les institucions que el conformen, Generalitat, Ajuntament de Barcelona i ministeri de Cultura, amb una assistència total de 13 persones– celebrada aquest matí ha resolt el dubte de Serra. El MNAC anuncia, segons l'acord que han pres per unanimitat, "la voluntat de compliment de la resolució judicial" però adverteix que aquesta sentència "no l’eximeix del compliment dels tràmits administratius pertinents". Això vol dir que no podrà fer efectiu el retorn de les peces abans de la data prevista, el 25 de juliol: "Resulta inassumible per poder portar a terme els tràmits legalment necessaris d’acord amb la legislació aplicable". 

L'anunci del MNAC segueix exactament el criteri marcat per la conselleria de Cultura: resistir-se al retorn dels béns però sense saltar-se la llei, ni la llei de museus i patrimoni catalanes, ni tampoc la jurisdicció espanyola. El pas d'avui és important perquè inclou, per primera vegada públicament, la postura del ministeri de Cultura, que dóna suport al MNAC. Per al ministeri –que avui representava Miguel Ángel Recio, director general de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques–, una resolució contrària a la part catalana suposaria obrir la capsa de Pandora, perquè crearia jurisprudència per a la reclamació de peces d'altres museus, des del Prado fins a l'Arqueològic.

També per aquest motiu el Museu de Lleida ha estat més bel·ligerant fins i tot que el MNAC –per l’experiència de l’històric litigi de l’art sacre de la Franja–. En el seu cas sí que tenen objectes de Sixena exposats a les sales (tres caixes sepulcrals i quatre fragments de retaule) però, a banda dels que hi ha en disputa en aquest cas, tenen altres peces provinents del monestir aragonès que formen part troncal del seu discurs territorial i històric, bàsics per entendre l’antic bisbat de Lleida i l’art de la Franja. Tanmateix, de moment no hi ha prevista la reunió del consorci del museu. Cal tenir en compte que qui és titular de les 97 obres en disputa en aquest cas són el MNAC i la Generalitat. 

El Patronat "dóna suport" al president i el director del museu, Miquel Roca i Pepe Serra, i els insta a informar la titular del jutjat d’instrucció núm. 1 d’Osca, "en termes similars als exposats pel conseller de Cultura de la Generalitat". El següent pas serà la reunió de la Junta de Museus, que elaborarà un informe no vinculant.

Recurs contra el cas dels murals

A més, el Patronat ha acordat interposar  recurs d’apel·lació contra la sentència dictada pel jutjat d’instrucció núm. 2 d’Osca el 4 de juliol de 2016, que condemnava el museu a tornar al monestir les pintures murals que també provenen de Sixena "per entendre que la seva fonamentació és contrària a l’ordenament jurídic". Les pintures, que el MNAC té en comodat i que va rescatar després d'un incendi provocat durant la Guerra Civil, el 1936, són l'element més valuós i alhora més delicat de tots els elements que van sortir del monestir de Sixena. 

El museu encarregarà d'urgència als seus serveis de restauració i conservació preventiva un estudi sobre els riscos que podria originar el trasllat de les pintures murals i que "podrien amenaçar la seva integritat i deguda conservació".