La cultura dona feina a 690.300 persones a Espanya, el 3,6% de la població activa

A Catalunya el percentatge és més elevat, del 4,4%

Al voltant de 690.000 persones van treballar en algunes de les indústries culturals a Espanya el 2018, xifra que representa un 3,6% de l'ocupació total d'Espanya, segons publica el ministeri de Cultura i Esport a partir de les dades de l'ocupació cultural del 2018 obtinguda de l'Enquesta de Població Activa.

El perfil del treballador cultural és un home, amb educació superior i assalariat. En concret, el 60,9% dels treballadors són homes, respecte al 39,1% de dones. A més, l'ocupació cultural es caracteritza també per una formació acadèmica superior a la mitjana, i presenta taxes més elevades d'educació superior: el 69,3%, respecte a la mitjana del 42,9%.

A més, el 70% de l'ocupació cultural és assalariada, una xifra més baixa de la que s'observa en el total de la població ocupada espanyola, que se situa en el 84%. Madrid és la comunitat que més persones té dedicades a la cultura (5,4%), seguida de Catalunya, amb un 4,4%.