Una de cada tres persones no llegeix mai o gairebé mai (i 9 claus més dels hàbits lectors dels espanyols)

Segons una enquesta realitzada pel CIS, un 80% dels enquestats opta pel llibre en paper, mentre que el 40% de ciutadans diu que llegeix la premsa diàriament o gairebé cada dia

El 35% dels ciutadans de l'estat espanyol continua sense llegir "mai o gairebé mai", segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques d'Espanya (CIS). Les dades també revelen que els lectors prefereixen el llibre en paper (gairebé un 80%) per sobre de l'electrònic. Els enquestats van llegir el 2014 una mitjana de 8,69 llibres i en van comprar 5,69 exemplars. 

Quins són els hàbits de lectura de la població? Ho resumim en deu claus:

1. El 35% dels ciutadans afirma no llegir mai o gairebé mai. No obstant, un 29,3% ho fa diàriament i un 16% ho fa una o dues vegades per setmana.

2. Qui no llegeix, ho fa principalment per tres raons: per falta d'interès (42%), per falta de temps (23,2%) i per problemes de salut com la mala visió (12,9%). Qui afirma llegir habitualment, ho fa per gaudir de la lectura i distreure's (61,6%) i per estar informat (12,8%).

3. L'enquesta també es fixa en l'elecció del llibre en paper per sobre del llibre electrònic: gairebé un 80% dels enquestats prefereixen llegir en paper, mentre que el llibre digital només l'escull un 11,1%.

4. Tot i això, ja hi ha un 15,2% dels ciutadans que es consideren lectors habituals de llibres digitals, mentre que el 66,3% no ha llegit mai en aquest format, i el 15% ni tan sols sap què és.

5. Quin serà el futur del llibre electrònic? La majoria (un 42%) creu que paper i digital acabaran convivint "en un futur pròxim", mentre que un 33% creu que la majoria de les edicions seran en digital i "molt poques" en paper. Tan sols un 16,5% aposta pel llibre en paper com el més llegit en un futur.

6. El gènere més comprat no és cap sorpresa: destaca la novel·la històrica (23,6%) per sobre de la novel·la "en general" (17,9%), la d'aventures (9%), la policíaca (7,6%) i la romàntica (6%).

7. Ens refiem dels consells literaris que ens donen? Un 58,4% dels enquestats no ho fa, sinó que sol escollir els llibres per criteri propi, i se sol guiar pel gènere o tema (64,3%) més que per l'autor (16,6%).

8. Un 41,1% d'espanyols diu que llegeix la premsa diàriament, mentre que un 19% ho fa un o dos cops per setmana. Les versions periòdiques en paper continuen guanyant, amb un 63,9%, en comptes del format digital, amb un 28,2%.

9. La lectura és el tercer hàbit més comú entre els ciutadans (61,7%). Només el superen la música (73,4%) i el cinema (67,7%). Per contra, la dansa és de les arts que menys interessen als enquestats, i només agrada molt o bastant a un 24,3%.

10. El temps de què disposen el 42% espanyols per dur a terme aquestes activitats és de menys de 4 hores al dia, mentre que un 23,2% disposa d'entre 4 i 6 hores, i només un 11,1% pot tenir entre 6 i 8 hores per a la lectura.