04/06/2022

La bona dinàmica del mercat de treball

2 min

catalunya

espanya

+3,40%

-0,9 pp

+0,10%

+0,1 pp

Creixement del PIB

(variació intertrimestral)

Idescat (1r trimestre)

Creixement del PIB

(variació intertrimestral)

INE (1r trimestre)

13,30%

+0,3 pp

10,20%

+0,1 pp

Taxa d’atur

INE (1r trimestre)

Taxa d’atur

INE (1r trimestre)

2.922.991

-99.512

348.027

-16.671

Aturats registrats

Ministeri de Treball (maig)

Aturats registrats

Ministeri de Treball (maig)

1.648 M€

+205,6 M€

Afiliats a la Seguretat Social

Ministeri de Treball (maig)

20.232.723

+213.642

Dèficit comercial

Idescat (març)

internacional

semàfor econòmic

6,80%

+1,6 pp

Taxa d’atur a

la zona euro

Eurostat (abril)

0,28%

+0,27 pp

Euríbor

BCE (maig)

Gràfic: ARA

catalunya

+0,10%

+0,1 pp

Creixement del PIB

(variació intertrimestral)

Idescat (1r trimestre)

10,20%

+0,1 pp

Taxa d’atur

INE (1r trimestre)

348.027

-16.671

Aturats registrats

Ministeri de Treball (maig)

1.648 M€

+205,6 M€

Dèficit comercial

Idescat (març)

espanya

+3,40%

-0,9 pp

Creixement del PIB

(variació intertrimestral)

INE (1r trimestre)

13,30%

+0,3 pp

Taxa d’atur

INE (1r trimestre)

2.922.991

-99.512

Aturats registrats

Ministeri de Treball (maig)

Afiliats a la Seguretat Social

Ministeri de Treball (maig)

20.232.723

+213.642

internacional

6,80%

+1,6 pp

Taxa d’atur a

la zona euro

Eurostat (abril)

0,28%

+0,27 pp

Euríbor

BCE (maig)

semàfor econòmic

Gràfic: ARA

catalunya

+0,10%

+0,1 pp

Creixement del PIB

(variació intertrimestral)

Idescat (1r trimestre)

10,20%

+0,1 pp

Taxa d’atur

INE (1r trimestre)

348.027

-16.671

Aturats registrats

Ministeri de Treball (maig)

1.648 M€

+205,6 M€

Dèficit comercial

Idescat (març)

espanya

+3,40%

-0,9 pp

Creixement del PIB

(variació intertrimestral)

INE (1r trimestre)

13,30%

+0,3 pp

Taxa d’atur

INE (1r trimestre)

2.922.991

-99.512

Aturats registrats

Ministeri de Treball (maig)

Afiliats a la Seguretat Social

Ministeri de Treball (maig)

20.232.723

+213.642

internacional

6,80%

+1,6 pp

Taxa d’atur a

la zona euro

Eurostat (abril)

0,28%

+0,27 pp

Euríbor

BCE (maig)

semàfor econòmic

Gràfic: ARA

La pluja de mals auguris que propicia el difícil context que ens ha tocat viure amaga una realitat més esperançadora: la bona dinàmica del mercat de treball. El primer que crida l’atenció és la velocitat a la qual s’ha recuperat l’ocupació. A l’economia espanyola, aquest mes de maig ja hi havia gairebé un milió de persones ocupades més que abans que esclatés la pandèmia. Mai a la història hi havia hagut tantes persones ocupades. Sense cap mena de dubte, aquesta és una dada que cal destacar en positiu.

Ara bé, no tot són bones notícies. El fort augment dels preus està erosionant la capacitat de compra de gran part de les llars. Els ingressos salarials per empleat van créixer un 2,4% a l'abril segons l’indicador de salaris en temps real de CaixaBank Research, però la inflació va escalar fins al 8,7% durant el maig. De totes maneres, també cal remarcar que els ingressos salarials totals, que tenen en compte els salaris de cada empleat i el creixement del nombre d’empleats, van augmentar un 7,2% el primer trimestre de l’any gràcies a l’elevat ritme de generació de llocs de treball.

Mantenir un elevat dinamisme en la creació d’ocupació és especialment important perquè augmenta els ingressos salarials de les persones que estan en una situació més vulnerable. Això queda reflectit en el ràpid descens de la desigualtat al qual estem assistint. Segons el monitor de desigualtat en temps real de CaixaBank Research, la desigualtat mesurada a partir dels ingressos salarials ja s’ha reduït fins a nivells precrisi. Fins i tot els col·lectius que més van patir durant la pandèmia, com els joves, les persones nascudes fora del país o les dones, ja presenten nivells de desigualtat similars als d’abans de la pandèmia, o fins i tot més baixos. 

Una millora generalitzada

La recuperació del mercat laboral també està tenint un elevat impacte social perquè és generalitzada geogràficament i sectorialment, i perquè l’ocupació que s’està creant és de més qualitat. Anem a pams, però. Avui en dia, totes les comunitats autònomes ja registren un nivell d’ocupació superior al que tenien abans de l’esclat de la pandèmia. Tots els sectors han superat també les referències precrisi. A més, en els darrers anys han guanyat pes aquells sectors que, en general, tenen un nivell retributiu superior. Finalment, cal ressaltar l’elevat dinamisme de la contractació indefinida, de manera que la taxa de temporalitat ja se situa a la vora del 22%, el que representa una reducció de 5 punts percentuals des de principis d’any.  

En el context actual, pot sorprendre la bona dinàmica del mercat laboral. I, certament, no tot són bones notícies. La taxa d’atur es manté en un nivell inacceptablement elevat. La temporalitat, tot i la dinàmica recent, segueix per damunt dels estàndards europeus, i hi ha diversos col·lectius en què es continuen concentrant el gruix de les feines més precàries. La llista d'aspecte a millorar és molt més llarga, però quan apareix un raig de llum enmig de la pluja de mals auguris, s’ha de destacar.

stats