Un terç dels contractes signats a Catalunya el 2018 van ser de menys d'una setmana

CCOO alerta de l'augment de la temporalitat en el sector industrial

Un terç dels contractes laborals que es van signar a Catalunya durant l'any 2018 van ser d'una durada d'una setmana o menys, segons un informe elaborat per sindicat CCOO en base a les dades de l'Enquesta sobre la Població Activa (EPA).

El sindicat denuncia que malgrat l'augment de la contractació laboral la precarietat ha augmentat, i per això demana a les administracions mesures correctores, com ara reforçar la inspecció de treball per evitar el frau i fer un millor control dels horaris laborals, les hores extres i els contractes a temps parcial que en el fons són per suplir demandes de caràcter estructural.

75.000 catalans van trobar feina el 2018 i la taxa d’atur baixa fins a l'11,75%

Segons CCOO, una dada que demostra la precarització laboral és que durant el 2018 el nombre de contractes signats a Catalunya va augmentar un 4,5%, però el nombre de persones ocupades només va créixer un 2,2%.

El sindicat destaca que en relació al 2017 el nombre de contractes de menys d’un mes ha passat del 41,3% al 43,4%, cosa que suposa una variació interanual del 8,6%. Pel que fa la variació interanual dels contractes de durada indeterminada, aquests s’han reduït en un any en un 2%, i han passat de 935.308 (33,7%) a 916.464 (32%). I dels contractes de menys d’un mes, el 78,5% tenen una durada inferior o igual a 7 dies. Aquests contractes de molt curta durada suposen el 34% dels contractes temporals signats el 2018, i poc menys del 30% del total de contractes –temporals i indefinits– signats a Catalunya.

CCOO assegura que el recurs dels empresaris a aquest tipus de contractes s’ha fet més intensiu després de la crisi, a partir del 2013, amb un increment en aquests sis anys de més de 400.000 contractes. Per sectors, l’any 2018 a la indústria es van signar 131.768 contractes d’una setmana o menys, i 837.495 en els serveis.

Canvi en la indústria

Però analitzant l'evolució dels últims anys, el sindicat observa que hi ha un augment de l'ús dels contractes temporals en el sector industrial. Els dos sectors on més contractes es van signar l’any 2018 van ser els serveis (80%) i la indústria (13,3%), però s'aprecia que des del 2013 el nombre de contractes indefinits gairebé s’han doblat en tots dos sectors, però en el cas dels contractes temporals hi ha un increment molt més acusat en la indústria que no en els serveis.

CCOO considera que la contractació en el sector d’indústria està canviant amb un augment de la temporalitat que té a veure amb els processos d’automatització, la renovació de les plantilles i les incerteses que enfronta el sector. El sindicat també lliga l'augment de la contractació temporal en la indústria a l'ús més intensiu de les empreses de treball temporal (ETT).