L'Airef demana vincular el copagament farmacèutic a la renda

Proposa que els pensionistes amb rendes altes paguin més que els treballadors amb ingressos baixos

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha demanat aquest dijous canvis en el copagament farmacèutic perquè l'actual el considera poc "equitatiu". Proposa una reforma perquè el sistema tingui en compte en nivell de renda i no faci distinció entre pensionistes i no pensionistes. Segons l'organisme, l'actual sistema perjudica els treballadors amb ingressos baixos o les persones que perceben rendes mínimes d'inserció davant els pensionistes amb un nivell d'ingressos similar.

Segons el model actual a l'Estat, les persones en edat de treballar que cobren menys de 18.000 euros anuals paguen prop del 40% del preu del medicament receptat, mentre que els jubilats amb els mateixos ingressos paguen una mitjana del 7%. A més, els pensionistes amb una renda elevada, de més de 100.000 euros, assumeixen un percentatge molt similar al dels treballadors amb pocs ingressos, un 45%. 

L'Airef proposa "redefinir" el model de copagament perquè només es tingui en compte la renda. El canvi no faria que els jubilats amb rendes baixes hagin de pagar més que ara sinó que serien els treballadors amb ingressos baixos els que pagarien el mateix que els pensionistes. En canvi, per als jubilats amb rendes elevades sí que podria suposar un augment del copagament.

A més, l'organisme demana que s'estableixin més trams tenint en compte els ingressos, atès que actualment només es diferencia entre les rendes superiors i inferiors a 18.000 euros o superiors a 100.000, de manera que el percentatge de copagament és igual per a una persona que tingui una renda de 20.000 euros que per a una que ingressi 99.000 euros anuals.

Subhasta de medicaments a nivell estatal

L'autoritat fiscal ha fet aquesta recomanació al govern espanyol després d'haver analitzat la despesa farmacèutica no hospitalària –la despesa dels medicaments amb recepta– de totes les comunitats autònomes. En el seu informe, publicat aquest dijous, l'Airef adverteix que, al marge dels canvis en el model de copagament, si es millora l'eficiència de la despesa farmacèutica es podrien estalviar 1.000 milions d'euros anuals.

Entre els canvis que proposa destaca fer la subhasta dels medicaments a nivell estatal. Actualment, cada comunitat autònoma fa la seva. També proposa que en els preus de referència dels medicaments es tingui en compte la indicació terapèutica i no només el principi actiu. "Si posem les bases per a una millor assignació dels recursos en la prescripció dels medicaments, farem aquesta despesa més sostenible en benefici de tots", ha subratllat el president de l'Airef, José Luis Escrivá. 

Catalunya lidera la despesa

Segons les dades de l'Airef, Catalunya és, amb 1.421 milions el 2017, la segona comunitat autònoma amb una despesa sanitària més elevada en termes absoluts, només per darrere d'Andalusia. Però si es té en compte la despesa en relació a la renda per càpita, està per sota de la mitjana de l'Estat. A més, Catalunya és la comunitat que més ha disminuït la despesa ambulatòria per càpita entre el 2004 i el 2017 (-17,2%).