Economia 18/08/2019

El deute de la Seguretat Social es dispara un 71% des del 2017

L'augment és a causa dels préstecs de l'Estat per pagar les pensions

Agències
2 min
El PP va defensar la seva gestió de les pensions tot i que augmenten només al 0,25% i independentment del ritme a què ho facin els preus.

BarcelonaEl deute de les administracions de la Seguretat Social va tancar el mes de maig a 46.821 milions d'euros, una xifra un 71% superior a la que hi havia al final del 2017 i un 13,6% per sobre de la que es registrava a l'arrencar aquest any ( 41.194 milions d'euros), segons dades del Banc d'Espanya recollides per Europa Press.

Aquest repunt del deute es deu als préstecs que ha concedit l'Estat a la Seguretat Social els últims anys per garantir el pagament de les pensions. La factura mensual de les pensions supera actualment els 9.600 milions d'euros, però els mesos que hi ha paga extra es duplica.

L'endeutament de la Seguretat Social es va mantenir més o menys estable en l'entorn dels 17.173 milions d'euros fins al tercer trimestre del 2017, quan va començar a repuntar a causa del préstec de l'Estat, per valor de poc més de 10.000 milions, que es va concedir en aquest exercici per al pagament de les pensions.

Així, finalitzat l'exercici 2017, el deute de la Seguretat Social era de 27.393 milions d'euros, uns 10.200 milions d'euros superior al que tenia en acabar el 2016. Durant els cinc primers mesos del 2018 el deute de la Seguretat Social es va mantenir prop dels 27.400 milions d'euros, però en arribar el mes de juny va repuntar fins als 34.888 milions d'euros després d'alliberar la meitat dels gairebé 15.200 milions del préstec que l'Estat va concedir a la Seguretat Social en aquell exercici.

L'altra meitat del préstec del 2018 es va alliberar el novembre passat, cosa que va elevar el deute del sistema fins als 41.194 milions d'euros a l'acabar el 2018.

Pel que fa a aquest any, el març passat el govern espanyol va aprovar la concessió d'un préstec de l'Estat a la Tresoreria General de la Seguretat Social per import de 13.830 milions d'euros per pagar les pensions. En els mesos de juny i novembre, la Seguretat Social abona conjuntament la nòmina ordinària i extraordinària de les pensions, una despesa que arriba actualment els 19.000 milions d'euros i que pot generar tensions de liquiditat al sistema.

Del total dels diners prestats, la Seguretat Social va utilitzar 7.500 milions d'euros per abonar la nòmina ordinària i extraordinària del juny passat, un fet que tindrà el seu reflex en les dades del Banc d'Espanya sobre el deute del sistema quan procedeixi a actualitzar-los.

Els 6.330 milions d'euros restants del préstec concedit per a aquest any s'utilitzaran per abonar les pagues ordinària i extraordinària al novembre. D'aquesta manera, quan s'acabi l'exercici 2019 el deute de la Seguretat Social superarà en conjunt els 55.000 milions d'euros.

stats