Macroeconomia

L'economia catalana frega l'estancament el tercer trimestre

El PIB de Catalunya va créixer un 0,1% entre el juliol i el setembre, dues dècimes per sota de l'espanyol

3 min
Grues i contenidors al port de Barcelona.

BarcelonaL'alentiment de l'economia catalana ja és una realitat. Després de començar l'any amb un creixement intertrimestral de l'1,4%, més del doble que Espanya, el producte interior brut (PIB, l'indicador que mesura l'activitat econòmica d'un territori) de Catalunya ha anat fent-se seva la frenada que prèviament ha viscut la Unió Europea (UE). D'abril a juny va reduir la marxa fins a un repunt del 0,4%, encara liderant el creixement europeu, però al tercer trimestre s'ha quedat a les portes de l'estancament: ha crescut només un 0,1%.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Segons les dades de l'avanç del PIB trimestral de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publicades aquest divendres, i que es confirmaran el 14 de desembre, l'economia catalana ha crescut dues dècimes menys que l'espanyola, i ha igualat el ritme del conjunt dels 27 estats de la UE. A escala interanual, el PIB català ha augmentat un 2,1%, tres dècimes per sobre l'espanyol.

Variació intertrimestral del PIB a Catalunya, Espanya i la UE els últims 2 anys

Aquesta desacceleració s'explica sobretot per la persistència de la inflació i l'agressiva política monetària del Banc Central Europeu (BCE) per contenir-la, però també per altres efectes de fons, com la guerra a Ucraïna, que fan créixer la incertesa global. Malgrat això, si l'activitat a Catalunya encara no s'ha acabat d'estancar del tot és perquè han crescut la construcció i els serveis.

El peatge de l'enduriment monetari

"L'economia catalana i espanyola estan començant a notar els efectes de l'enduriment monetari que els bancs centrals han portat a terme durant molts mesos. La incertesa hi juga un paper i tendeix a alentir algunes coses, com la indústria, que aguanta a escala anual, però cau respecte al trimestre anterior", explica el president de la comissió d'economia catalana del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Josep Reyner.

La pregunta ara és si aquestes dades han de preocupar, ja que l'estancament està a un pas del decreixement: segons Reyner pot haver-hi algun trimestre negatiu, però això no vol dir que Catalunya vagi de camí de la recessió tècnica –és a dir, que encadeni dos trimestres en recés–. Fa una setmana, la Cambra de Barcelona feia una previsió similar.

"No té per què arribar a nombres negatius, potser en algun trimestre. El que hi ha és un aplanament de la tendència. Podem caure per sota de zero, però no arribarem a una recessió continuada, espero. Tot plegat és la conseqüència normal de les accions que s'han portat a terme per frenar la inflació: és el peatge que es paga sempre que es produeix un enduriment monetari", conclou.

Aquesta tendència també es pot observar en la disminució de la concessió de crèdit dels bancs, que pot venir d'una menor demanda de préstecs per part de les empreses i de la població, ja que és més car endeutar-se, i per tant també hipotecar-se.

La indústria continua sense recuperar-se

Aquest avanç trimestral del comportament del PIB proporciona les dades de creixement en volum de l'economia catalana ajustada d'estacionalitat, des de la perspectiva de l'oferta, però no de la demanda, per les principals branques d'activitat. Així doncs, el comportament positiu registrat al tercer trimestre obeeix al creixement de la construcció (0,7%) i els serveis (0,4%).

La nota negativa se l'emporten l'agricultura, que ha decrescut un 1,3% respecte al trimestre anterior, i també la indústria (-0,9%), que ja encadena dos trimestres amb una caiguda de l'activitat. En comparació amb el mateix trimestre de l'any anterior, l'únic sector que segueix en nombres negatius és l'agricultura, amb una dura caiguda del 8,2%, tot i que menor que els trimestres precedents.

Paral·lelament, la construcció i els serveis, amb unes taxes de creixement del 3,6% i el 2,9% són els sectors que van registrar uns increments més elevats a escala interanual. La indústria també va créixer respecte fa any, amb menys intensitat (1,3%), però a un ritme superior que el segon trimestre.

En el cas dels serveis, les branques que més van empènyer van ser el comerç al detall, la venda de vehicles de motor, els serveis informàtics, els serveis tècnics d'arquitectura, els serveis jurídics i altres activitats professionals, científiques i tècniques. La part de la indústria que més va tirar va ser la fabricació de productes farmacèutics, informàtics i electrònics i de vehicles de motor. La nota negativa la van registrar el tèxtil, la fusta i el paper. L'activitat de construcció és la que creix més, fins a cinc dècimes més que el trimestre anterior.

stats