Un treballador ha de guanyar 1.320 € al mes per viure dignament a l'àrea metropolitana de Barcelona

El salari mínim interprofessional espanyol és un 16% inferior a aquesta referència

3 min
Un operari en una fàbrica, en una imatge d'arxiu

El salari de referència a l'àrea metropolitana de Barcelona el 2020 era de 1.322,52 euros mensuals per persona. Aquesta és la quantitat que ha d'ingressar, de mitjana, un adult per poder viure dignament a la conurbació barcelonina, segons un estudi de l'Àrea Metropolitana.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Aquest salari es calcula tenint en compte el cost de serveis i béns bàsics que van gastar les famílies a l'àrea metropolitana el 2019, a partir dels quals es fa un càlcul per obtenir quina xifra ha d'ingressar cada persona per poder cobrir les necessitats bàsiques, com ara alimentació, habitatge, roba, transport o educació, entre d'altres. L'informe agafa dades oficials de l'enquesta de població activa i de l'enquesta de pressupostos familiars, en tots dos casos publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.

Així doncs, la mitjana és de 1.322,52 euros al mes per habitant, però, si es desglossa, les xifres poden canviar molt. Per exemple, a la ciutat de Barcelona, on el cost de la vida és més elevat, aquest sou mensual de referència ha de ser més alt, de 1.420,63 euros, mentre que a la resta de municipis de l'àrea metropolitana podria ser més baix, de 1.268,42 euros.

En tots els casos, però, les xifres són molt superiors al salari mínim interprofessional (SMI) real, que és igual a tot Espanya i és de 950 euros per catorze pagues cada any, la qual cosa representa 1.108,33 euros al mes, un 16,2% per sota dels 1.322,52 euros. En comparació amb el salari de referència per al municipi de Barcelona, l'SMI és un 22% inferior.

En l'estudi per al 2020, el salari de referència a l'AMB és un 26% superior al de fa quatre anys. Aquesta pujada es deu principalment a l'increment, entre el 2016 i el 2019 dels preus de l'habitatge, en particular dels lloguers. No obstant, aquest augment es va moderar entre el 2019 i el 2020 i, amb la pandèmia, s'espera que fins i tot caigui, la qual cosa podria empènyer a la baixa el salari de referència. "Les dades indiquen que els lloguers han baixat durant el 2020", ha assegurat Laura López, coautora de l'estudi i consultora a l'empresa Daleph.

L'estudi destaca que el canvi de tarifes del transport públic ha tingut un impacte positiu, ja que és una mesura que ha permès a les famílies reduir les despeses en transport un 25%. "És necessari continuar amb les polítiques de cohesió social, com en el transport o en l'habitatge", ha dit la vicepresidenta de l'AMB, Montserrat Ballarín, ja que tenen un fort component de "redistribució" de la riquesa de les rendes més altes a les més baixes.

L'estudi desglossa quins ingressos són necessaris a l'AMB segons cada tipus de família. L'informe, doncs, crea vuit tipus de famílies diferents, des de parelles amb fills fins a llars unipersonals. Les famílies uniparentals amb fills són les que necessiten un salari de referència més alt, ja que tenen més despeses i només una persona amb ingressos, per la qual cosa s'eleva fins als 2.168,08 euros mensuals. A l'altre extrem hi ha les llars amb tres adults sense fills petits, en què el salari de vida pot ser inferior fins i tot al salari mínim interprofessional, de 818,47 euros al mes.

El salari de referència o "salari de vida" és una mesura iniciada al Massachusetts Institute of Technology (MIT) i les autoritats de la conurbació de Londres per calcular el nombre de "treballadors pobres" i els ingressos mínims que necessiten les famílies per viure dignament. L'estudi torna a posar sobre la taula la necessitat de diferenciar segons el territori els sous mínims, que ara és únic per a tota Espanya, tot i que el cost de la vida pot variar molt segons cada municipi.

En aquest sentit, la Generalitat considera que el sou mínim a Catalunya hauria de ser 1.239 euros per catorze pagues, és a dir, de 1.445 euros al mes, una quantitat superior al salari de referència calculat per l'AMB. També la Cambra de Comerç de Barcelona havia proposat un SMI superior als 1.000 euros per a Catalunya.

stats