Especials 10/12/2011

Afició lectora: el camí de l'èxit escolar

La Generalitat engega el projecte 'Impuls de la Lectura' per millorar el nivell de comprensió lectora i combatre el fracàs escolar

Carme Riera Sanfeliu
3 min
Afició lectora

BarcelonaEl fracàs escolar és conseqüència en gran part del baix nivell de comprensió lectora que arrosseguen els nens des de primària. Amb aquesta premissa, la Generalitat ha aprovat el projecte Impuls de la Lectura, que pretén reduir els nivells d'abandonament escolar i millorar el rendiment dels estudiants.

Per aconseguir-ho, s'incrementarà l'estona que els estudiants dediquen a la lectura. Més enllà dels 30 minuts de lectura diària a classe que ja s'inclou al currículum de primària, la conselleria d'Ensenyament vol que es dediquin entre 10 i 20 minuts a llegir a casa. El departament també aposta perquè els alumnes de primària llegeixin com a mínim 25 llibres a l'any, és a dir, uns dos llibres al mes, i que els de secundària en llegeixin 30.

Amb aquestes mesures també es pretén apropar els nivells de lectura a la mitjana europea. El projecte parteix del punt que la competència lectora està estretament lligada al domini de l'expressió oral i escrita. És un element imprescindible per desenvolupar-se en els àmbits acadèmics i socials per continuar aprenent amb garanties al llarg de la vida. La conselleria remarca que la priorització de la competència lectora s'ha d'entendre com una estratègia en el marc més global de la millora en la comprensió d'altres matèries.

L'aplicació

La iniciativa engega aquest curs en 360 centres: 180 de primària i 180 de secundària. Dins de cada grup, hi ha 45 centres de referència –els que tenen bones pràctiques en l'impuls de la lectura– i 135 de prioritzats –centres en què els resultats no són tan bons.

La intenció de la conselleria és sumar cada any 270 centres públics i concertats, de manera que d'aquí vuit anys s'espera haver reduït l'índex de fracàs escolar a la meitat.

Assessors lingüístics de la Generalitat ja s'han reunit amb els directors i els inspectors de tots aquests centres per fer un diagnòstic de la situació, elaborar un pla de millora i fixar els indicadors amb què es mesurarà la millora. Aquest procés durarà un any, de manera que les mesures s'aplicaran a partir del curs vinent. El tercer any serà el d'avaluació dels resultats, amb l'objectiu de consolidar el mètode de treball dins del projecte de centre.

El personal docent farà el seguiment personal de cada alumne a la classe i promourà una reflexió conjunta a l'aula sobre què han après els estudiants amb cada lectura. Els mestres també els explicaran estratègies de comprensió lectora per ajudar-los a autoavaluar-se. El projecte també preveu que els alumnes portin un dossier de lectures, un diari on apuntaran el que han llegit, amb una anàlisi crítica del seu contingut i una reflexió sobre el que els ha aportat.

El projecte pretén establir col·laboracions sistemàtiques entre uns centres i uns altres perquè comparteixin estratègies i bones pràctiques.

La importància que el Govern atorga a la comprensió lectora es reflectirà també en el procés de formació dels docents. Les oposicions a professor inclouran qüestions com la cultura avaluativa i autoavaluativa de la comprensió lectora.

El projecte a la web

El portal de Família i Escola inclou un apartat dedicat exclusivament al projecte d'impuls de la lectura. Perquè les famílies puguin ajudar els fills i filles a millorar la competència lectora, el portal ofereix recomanacions sobre com despertar l'hàbit lector dels estudiants i també recomana llibres en funció de cada franja d'edat. Per complementar aquests suggeriments, la pàgina web ofereix una sèrie d'enllaços a bibliografia dividida per tipus de llibres o idiomes. D'aquesta manera els pares trobaran recomanacions en funció de les preferències i necessitats dels estudiants.

En col·laboració amb el portal educatiu www.edu365.cat, s'inclouen activitats per als estudiants. En funció de cada etapa escolar, la pàgina proposa exercicis que poden conduir pares i mares a casa amb els nens. Poden escollir si els interessa treballar poesia, endevinalles i contes per als més petits, o jocs en anglès i francès per a estudiants de més edat. Els exercicis de batxillerat també inclouen elements per treballar les lectures obligatòries de la selectivitat, tant en català com en castellà.

stats