Especials 05/05/2021

Com a client de Bankia, com m’afectarà la fusió? Tot el que has de saber

3 min
Exterior d'una oficina de CaixaBank

Davant la fusió entre CaixaBank i Bankia, és normal que com a client de Bankia et demanis què passarà amb els productes que tens contractats actualment, si els teus números de compte canviaran i si, per això, hauràs de fer alguna gestió per no tenir cap problema en la teva operativa financera diària... Continua llegint per resoldre aquests dubtes i molts altres. 

Abans de res, és important recordar que, després de la fusió amb Bankia, CaixaBank consolida una clara posició de lideratge comercial i fortalesa financera. L’entitat té prop de 20 milions de clients i la xarxa d’oficines més extensa del sector. Per això els clients tenen, des d’avui, els serveis d’un banc líder en qualitat i innovació, la característica essencial del qual és un model de banca socialment responsable basat en valors sòlids: la confiança associada a la proximitat humana i territorial, la vocació d’oferir un servei de qualitat als clients i el fort compromís social.

L'atenció personalitzada és un tret distintiu de l'entitat

Un altre dels avantatges que té CaixaBank és que també disposa de la xarxa de caixers més àmplia d’Espanya, amb un total de 14.000 terminals. Com a antic client de Bankia i nou client de CaixaBank pots retirar diners en efectiu a dèbit de manera gratuïta en qualsevol caixer de l’entitat. 

Què passarà amb els contractes que tens signats amb Bankia?

Des d’un punt de vista jurídic, el client de Bankia es converteix en client de CaixaBank i tots els contractes que hagi signat amb Bankia seran heretats per CaixaBank. Tanmateix, com a client de Bankia pots estar tranquil perquè no hi haurà canvis immediats en les condicions contractuals dels serveis. Més endavant, qualsevol modificació de les condicions de comptes corrents, llibretes a la vista, targeta de crèdit, dèbit o prepagament que es pugui produir es comunicarà als clients amb antelació suficient i, si es dona aquesta circumstància, l’entitat informarà tant de les noves condicions com de les alternatives. 

Les targetes que tens contractades amb Bankia, les podràs continuar utilitzant sense problemes, perquè continuaran estant operatives i amb les mateixes condicions. En cas que hagis de renovar alguna targeta, CaixaBank et lliurarà la nova amb la imatge de l’entitat amb les mateixes condicions que abans, llevat que prèviament se t’hagi comunicat un canvi en les condicions.

Els contractes que hagi signat el client amb Bankia seran heretats per CaixaBank

Les condicions dels crèdits hipotecaris i dels préstecs personals que hagis signat amb Bankia continuaran vigents i no canviaran. Passarà el mateix amb les condicions dels dipòsits a termini, que mantindran les condicions pactades en el contracte fins al venciment. Les pòlisses d’assegurances es mantindran en vigor d’acord amb les condicions que s’hi van establir i tampoc no es veuran afectades per la integració. 

En cas que tinguis aplicada una moratòria en un préstec hipotecari o personal de Bankia, has de saber que les condicions o l’extensió temporal de les moratòries per la covid-19 no es veuran afectades per la integració i continuaran amb el seu curs, tal com estava signat. 

Si ets receptor d’una pensió, a partir de la integració legal de mitjan març la data d’abonament de les pensions en contractes procedents de Bankia serà el dia 24 de cada mes, tal com s’està fent a CaixaBank. La data d’abonament de les prestacions d’atur (atur, ERTO, etc.) serà, durant el període de pandèmia, l’endemà de rebre el fitxer d’abonaments de l’administració pública (SEPE), al voltant del dia 5 de cada mes. 

Canviaran els números dels comptes? 

Com és habitual en els processos de fusió, els números de compte canviaran amb la integració i desapareixerà el codi IBAN corresponent a Bankia. Quan això passi, l’entitat n’informarà adequadament els clients. És important que sàpigues que aquest canvi no tindrà cap afectació perquè no hauràs de fer cap gestió sobre la resta dels productes vinculats al teu compte, com ara les targetes i les domiciliacions d’ingressos o de pagaments. Automàticament passaran d’estar referenciats d’un número a un altre sense causar cap molèstia. La Banca Digital de Bankia també continuarà operativa fins a la integració tecnològica dels sistemes informàtics prevista per al final de l’any 2021. 

stats