Especials 04/10/2021

Com explicar com funciona una fusió a un jove accionista

CaixaBank llança una nova edició de la sèrie de còmics ‘Les finances de la Carlota’, titulada ‘Operació Fusió’, amb l’objectiu de continuar formant els seus joves accionistes

3 min
Imatge de la portada d''Operació Fusió', l'últim lliurament de 'Les finances de Carlota'

L’educació financera és la base per a la formació d’una societat. No obstant, encara és una matèria pendent. Conèixer i, sobretot, comprendre els conceptes econòmics financers, saber com funcionen l’economia d’un país i els seus mercats és molt útil per al nostre dia a dia. Una bona educació financera ens permet administrar correctament les finances personals, però també conèixer els serveis financers que ofereix el nostre banc i que, arribat el moment, ens pot interessar contractar. En general, una bona educació financera es tradueix en una situació més bona de benestar en la població.

L’ensenyament als nens i joves ha d’incloure formació financera, ja que és molt important fomentar des de la infància la cultura de la planificació econòmica. Tenir un bon nivell d’educació financera és fonamental per prendre decisions amb informació completa, així com per poder accedir a millors oportunitats. I CaixaBank, com a banca socialment responsable, està compromesa amb l’impuls de la cultura financera, tant dels clients i els accionistes com de la societat en general.

La clau per promoure la cultura financera es troba en l’adaptació dels missatges. Durant la infantesa, per exemple, es pot treballar amb jocs o activitats que ajudin els més petits a entendre l’esforç que cal per aconseguir ingressos i què han de fer per poder mantenir-los. Així, interioritzen els conceptes i, conforme van creixent, els poden anar aplicant en el dia a dia de manera natural.

'Operació Fusió: Les finances de la Carlota'

En aquest marc, CaixaBank publica la sèrie de còmics Les finances de la Carlota, amb l’objectiu d’ajudar el públic jove a descobrir de forma entretinguda conceptes financers bàsics molt presents en el dia a dia.

Ara, editat en format tradicional de comic book i també digital, l’entitat ha llançat la quarta edició de la sèrie sota el títol Operació Fusió, en què s’explica què és una fusió i quins avantatges té. Des d’un punt de vista didàctic, el còmic explica quins són els motius que porten una entitat a realitzar una fusió, quins tipus de fusions existeixen i com s’integren els equips posteriorment. Tots els conceptes financers esmentats s’aglutinen en un glossari final i en un esquema que resumeix les dades més rellevants.

Una de les pàgines d''Operació Fusió'

Amb una tirada de 30.000 exemplars, es distribueix entre accionistes de l’entitat, sota petició, a través de les oficines de CaixaBank. A més, l’entitat ha habilitat un microsite accessible des de l’Espai de l’Accionista de la seva web corporativa (www.caixabank.com) perquè totes les persones interessades puguin accedir en línia i de manera gratuïta a la versió digital del còmic, adaptada a la visualització des de dispositius mòbils. 

Imatge de la pàgina on s'expliquen les fusions bancàries

En la primera edició de Les Finances de la Carlota, titulada Operació Cupcake, es desgrana el funcionament del mercat de valors d’una manera divertida i amena. La segona edició del còmic, titulada Operació AulaBank, desenvolupa les diferents activitats d’un banc, com la concessió de préstecs, les inversions i els criteris per a totes dues activitats, i fins i tot la seva dimensió social. En la tercera, Operació Junta, s’explica què és i com funciona una Junta General d’Accionistes, així com quins són els òrgans de govern d’una empresa.

Programa Aula CaixaBank

Una de les iniciatives que l’entitat du a terme dins del seu Pla de Cultura Financera és el programa Aula, iniciat l’any 2011 amb l’objectiu de facilitar formació financera de rellevància als accionistes de l’entitat, inclosos els més joves. De fet, el 2018, l’entitat va signar un acord de col·laboració amb la Fundació de les Caixes d’Estalvi (Funcas) i el seu Programa Funcas d’Estímul de l’Educació Financera, que vol millorar el nivell i la qualitat de la cultura financera de la societat espanyola. Així, l’entitat es compromet a desenvolupar projectes de formació financera per a tota la societat, amb especial focus en la inclusió de nens i joves. La col·laboració, que s’ha renovat recentment, ha permès formar més de 5.000 persones en cultura financera durant el 2020.

El Pla de Cultura Financera de CaixaBank es complementa amb altres iniciatives com la realització de vídeos, podcasts o tallers de finances bàsiques impartits per professors i professionals de reconegut prestigi en economia i finances. Una de les últimes iniciatives publicades és una nova sèrie d’Aula Talks, que són xerrades curtes que en menys de 15 minuts volen llançar una mica de llum a conceptes com les criptomonedes, l’anàlisi tècnica borsària o la fiscalitat de les inversions financeres.

CaixaBank, compromís amb la cultura financera

CaixaBank, en el seu compromís amb l’impuls de la cultura financera, compta amb un Pla de Cultura Financera que té com a objectiu impulsar el coneixement financer a través d’informació neutra, independent i de qualitat perquè els ciutadans puguin prendre millors decisions en termes financers. Es tracta d’ajudar que les persones siguin plenament conscients de les seves decisions financeres.

CaixaBank ha estat la primera entitat de l’Íbex 35 a oferir formació en economia i finances als seus accionistes, la qual cosa l’ha convertit en un referent en aquest sentit entre les companyies que integren aquest índex borsari.

stats