FORMACIÓ PROFESSIONAL

“L’FP dona resposta al llarg de tota la vida professional de les persones”

Entrevista a Ariadna Rectoret, directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Al marge de la Formació Professional Inicial, que engloba els graus mitjans i superiors, l’ecosistema de l’FP també contempla opcions com la Formació Professional per l’Ocupació (FPO), adreçada a professionals en actiu o en atur. La descobrim de mans d’Ariadna Rectoret, directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Com s’integra l’oferta d’FP per a l’Ocupació en l’ecosistema de l’FP?

Encaixa i s’integra perfectament ja que cada branca de la Formació Professional s’adreça a un perfil diferent i te uns objectius i requeriments concrets. La gran dificultat rau en que la gent no coneix que l’ecosistema de l’FP va molt més enllà dels cicles de grau mig i superior, i que a més, dona resposta al llarg de tota la vida professional de les persones. L’altra branca de la FP és la de l’àmbit laboral, que sota l’acrònim FP per l’Ocupació, aglutina dues ofertes diferents: l’ocupacional, per a persones en atur, i la contínua, per quan estàs en actiu, la qual al seu torn te dues modalitats, la que gestiona la pròpia empresa (bonificada) i la que impulsem des del Consorci (oferta per als treballadors i treballadores). Només a tall d’exemple dir-te que el 2018 a través del Consorci es van formar 120.000 persones en formació contínua, 60.000 en ocupacional a través del SOC i 927.000 en formació bonificada.

A quan es remunta la modalitat de Formació Professional per a l’Ocupació?

La FPO en la modalitat ocupacional que dona origen a l’actual model es remunta a mitjan anys 80 quan es regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, però la formació contínua té el seu origen l’any 1992, quan es posa en marxa la Fundación para la Formación Continua (FORCEM). Posteriorment, el 2003 apareix la formació bonificada i entrem en escena les comunitats autònomes. Potser destacaria com a fita important que a l’any 2015, amb la Llei 30, es regula per primera vegada per llei tot el sistema de l’àmbit laboral; fins aleshores eren decrets i ordres.

Com pot accedir el col·lectiu de persones en situació d’atur a aquesta formació?

D’una banda, a través de l’oferta del SOC i, de l’altra, de la nostra organització, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, per a persones en actiu. En l’oferta del SOC es focalitza en programes de més llarga durada amb un objectiu qualificador i enfocat a la inserció laboral. En canvi, en els programes de formació contínua l’objectiu és la millora de les competències professionals amb voluntat de reciclatge. Es tracta, per tant, d’una oferta molt específica, de curta durada i molt adaptada a les necessitats concretes dels sectors productius i a la disponibilitat de les persones en actiu. Si saps exactament quin tipus de formació vols, pots trobar l’oferta als cercadors del web de cada organització i també a fp.gencat.cat, on està integrada tota l’oferta formativa.

Com col·laboren amb indústria i empresa per tal de copsar les necessitats reals del mercat laboral?

Des de la formació contínua, l’any 2017 vam voler aprofundir en la prospecció de les necessitats de les empreses i sectors productius i vam engegar el projecte dels “Grups d’Actualització Permanent (GAP)” per a l’actualització permanent del catàleg d’accions formatives a través de la participació dels agents i entitats expertes en cada àmbit. En concret participen associacions empresarials, sindicats, gremis, col·legis professionals, departaments sectorials de la Generalitat (afers socials, agricultura, cultura, indústria, sanitat, educació, etc.) i altres organitzacions amb vinculacions sectorials. Si valorem els tres anys de GAP, hem incorporat un total de 459 noves especialitats, 59 de les ja existents han estat revisades i s’han donat de baixa unes 60 per obsolescència dels programes. Aquest model ens permetre garantir que el nostre catàleg és el necessari en cada moment.

Amb quants títols disposa el ventall de la FPO actualment?

En formació contínua tenim un catàleg de més de 1.000 especialitats. Més del 50% és acreditable oficialment. És el cas dels certificats de professionalitat, els carnets professionals, les certificacions de fabricants TIC o les del Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües. La resta són accions orientades a demandes concretes dels sectors productius, que es reconeixen amb un certificat d’aprofitament. L’àmbit de l’FPO per aturats és similar al model de la contínua, amb un percentatge més alt de certificats de professionalitat, per tal de qualificar les persones per a la inserció laboral i millorar la seva qualificació i, per tant, les seves possibilitats de trobar feina. Quant a la formació que fan les empreses (la bonificada), el catàleg el defineixen elles en funció de les seves necessitats; en ocasions serà acreditable i en altres no, segons planifiqui cadascuna.

Quins són els que gaudeixen d’una major demanda?

En la contínua, les competències tecnològiques estan al Top10, seguides dels idiomes i les relacionades amb habilitats personals i interpersonals en el lloc de treball. L’oferta d’aquestes tres àrees son les més demandades pels treballadors, però també per les empreses, atès el seu caràcter transversal, i per tant capitalitzable per totes les tipologies d’empresa i sectors. Finalment, la formació sectorial també té una alta demanda, tot i anar focalitzada a un conjunt d’ocupacions més concretes.

El + vist

El + comentat