Microsites 10/05/2020

La preinscripció escolar començarà el 13 de maig de manera telemàtica

Per garantir l'equitat també es podrà fer presencialment, només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig

4 min
Els penjadors i el taulell de suro d'una aula, en una imatge d'arxiu

La preinscripció escolar per al curs 2020-2021 es podrà dur a terme, de manera telemàtica, del 13 al 22 de maig per als ensenyaments de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO).

La preinscripció, també telemàtica, per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà de FP i d'arts plàstiques i disseny, i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior de FP i d'arts plàstiques i disseny.

A causa de les circumstàncies extraordinàries pel covid-19, i com a prevenció contra la propagació, el departament d'Educació promou la preinscripció telemàtica. El tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. Així, s'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària –escanejada o fotografiada– mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Per a les llars d'infants s'acceptarà la sol·licitud emplenada per correu electrònic.

Amb tot, i per garantir l'equitat, aquelles famílies que no tinguin els mitjans per dur a terme el procediment telemàtic disposaran d'uns dies per poder lliurar la sol·licitud de manera presencial. La preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins al 22 de maig, inclòs. A les llars d'infants es podrà fer presencialment durant tot el termini de preinscripció. Per fer-ho caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d'internet.

Pel que fa a la cita prèvia, serà accessible des de les webs dels centres i des de la web del departament d'Educació durant les 24 hores del dia. Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic, segons les necessitats. És per això que les webs dels centres, en un lloc visible, inclouran la informació sobre l'horari, correu electrònic i telèfon, així com l'eina per fer la cita prèvia.

Separadors per als treballs dels nens d'una classe, en una imatge d'arxiu

A causa del tancament de centres pel covid-19, enguany molts centres educatius no han estat a temps de fer la jornada de portes obertes. Atès que només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció, no serà possible fer visites als centres. Per això hauran d'incloure informació a la pàgina web amb tot el detall possible de les característiques del centre i del seu projecte educatiu, per oferir tota la informació que les famílies necessiten per fer la tria de centre.

Preinscripció presencial amb seguretat

Les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per fer el tràmit amb total garantia de salut i seguretat.

Com a mesures de prevenció, els centres han de recordar a les famílies la recomanació de portar mascareta i guants. A més, al centre hi ha d'anar el mínim possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).

Els responsables de centres han d'avisar les famílies que han de portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud s'ha de portar emplenada de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licituds en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.

No poden anar a fer les gestions les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas poden autoritzar per escrit una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

D'altra banda, s'estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions, la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors –i, quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors– i l'ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per al personal que faci l'atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l'eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia del centre.

Els alumnes de 2n cicle d'educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d'educació infantil serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre–. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior de FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l'1 i el 7 de setembre.

El calendari de preinscripció i matrícula per a la resta d'ensenyaments es pot consultar al web preinscripcio.gencat.cat.

Establiment del barem en els criteris de prioritat

A l'educació primària, ESO i batxillerat –excepte la modalitat d'artístic– tenen preferència els alumnes que provenen d'un centre adscrit al centre demanat. A ESO i batxillerat, només per a alguns centres, també tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els següents criteris generals de prioritat:

  • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts. Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts. Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Com a criteris complementaris de desempat hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

stats