Metròpolis Barcelona

100 milions d’euros de la UE per rehabilitar més de 13.000 habitatges a la metròpolis de Barcelona

La convocatòria d’ajuts, finançada amb els fons europeus Next Generation, està dirigida a tot el parc d’habitatges, amb èmfasi especial en aquells edificis més antics, per millorar-ne l’eficiència energètica

3 min
Imatge aèria del territori metropolità

Els edificis també envelleixen. L’acumulació d'anys i ús, i sobretot, la manca de conservació fa que presentin sovint certs nivells d’obsolescència. A la metròpoli de Barcelona, per exemple, hi ha més de 400.000 edificis construïts fa més de 40 anys. Això és, set de cada deu del parc d’habitatge. I a l’envelliment s’hi afegeix que es van construir sense cap obligació d’implementar mesures d’eficiència energètica, cosa que significa que ara, entre altres possibles problemàtiques, la majoria tenen aïllaments pobres i ventilacions deficients.

Parc Metropolità d’Edificis
Les dades següents recullen tots els municipis de l’AMB menys la ciutat de Barcelona

133.000

edificis construïts en el territori metropolità.

607.753

habitatges entre tots aquests edificis.

70%

d’aquests habitatges (424.147) són d’abans del 1981.

A causa d’això, molts pateixen deficiències en la construcció, sobretot pel que fa a l’eficiència energètica, ja que en aquella època la normativa era menys estricta.

133.000

edificis construïts en el territori metropolità.

607.753

habitatges entre tots aquests edificis.

70%

d’aquests habitatges (424.147) són d’abans del 1981.

A causa d’això, molts pateixen deficiències en la construcció, sobretot pel que fa a l’eficiència energètica, ja que en aquella època la normativa era menys estricta.

133.000

edificis construïts en el territori metropolità.

607.753

habitatges entre tots aquests edificis.

70%

d’aquests habitatges (424.147) són d’abans del 1981.

A causa d’això, molts pateixen deficiències en la construcció, sobretot pel que fa a l’eficiència energètica, ja que en aquella època la normativa era menys estricta.

Per pal·liar aquestes contingències, el Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges . Aquesta iniciativa suposa una inversió de 100 milions d’euros, provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea, entre els anys 2022 i 2026. Els ajuts públics d’engany, per al primer exercici d’aquest període, estan dotats amb 37.796.684 euros. Qualsevol comunitat de veïns pot beneficiar-se d’aquesta convocatòria, tot i que el Consorci Metropolità de l’Habitatge posa especial èmfasi en els edificis construïts abans del 1981 per les característiques abans mencionades.

“Cal garantir un nivell òptim de rehabilitació que millori les condicions de les persones residents, augmentar l’estalvi energètic, disminuir les emissions contaminants, dinamitzar l’economia i incrementar l’ocupació, així com millorar la cohesió social, objectiu transversal i fundacional de l’AMB”, segons explica Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’ens metropolità. I incideix en els dos primers aspectes: “Al final, el 40% de les emissions contaminants provenen dels edificis. Amb les actuacions d’eficiència energètica s’aconsegueix disminuir el consum i, per tant, aquestes emissions. Però també cal fer pedagogia perquè la gent vegi que són solucions positives, ja que amb aquestes actuacions s’aconsegueix molt confort a la llar”.

Set de cada deu edificis de l'àrea metropolitana van ser construïts abans del 1981
La convocatòria de rehabilitació del CMH
Xifres al voltant de la convocatòria que s’han calculat a través d’un estudi previ

13.650

100 M€

4.000

35.000

edificis rehabilitats entre el 2022 i el 2026 segons les previsions

persones beneficiades, segons una estimació

de dotació amb què compta la convocatòria, dels fons europeus Next Generation

llocs de treball directes creats gràcies a la convocatòria

Tots els propietaris d’edificis la poden demanar. El requisit bàsic és que les actuacions millorin, com a mínim en un 30%, l’eficiència energètica dels habitatges.

+30%

Eficiència energètica ACTUAL de l’habitatge

com a mínim

13.650

35.000

edificis rehabilitats entre el 2022 i el 2026 segons les previsions

persones beneficiades, segons una estimació

100 M€

4.000

de dotació amb què compta la convocatòria, dels fons europeus Next Generation

llocs de treball directes creats gràcies a la convocatòria

Tots els propietaris d’edificis la poden demanar. El requisit bàsic és que les actuacions millorin, com a mínim en un 30%, l’eficiència energètica dels habitatges.

Eficiència energètica ACTUAL de l’habitatge

+30%

com a mínim

13.650

35.000

edificis rehabilitats entre el 2022 i el 2026 segons les previsions

persones beneficiades, segons una estimació

100 M€

4.000

de dotació amb què compta la convocatòria, dels fons europeus Next Generation

llocs de treball directes creats gràcies a la convocatòria

Tots els propietaris d’edificis la poden demanar. El requisit bàsic és que les actuacions millorin, com a mínim en un 30%, l’eficiència energètica dels habitatges.

Eficiència energètica ACTUAL de l’habitatge

+30%

com a mínim

Facilitats

Al marge de les línies d’ajuts genèriques, el projecte contempla que els propietaris en situació de vulnerabilitat econòmica podran accedir a ajuts de fins al 100% de l’import que els correspongui pagar per les obres de rehabilitació. A més, la família que, per la seva situació econòmica, no pogués assumir la part no subvencionada disposa d’una línia d’ajut. En aquest cas, s'avancen els diners de la part no subvencionada.

Com a novetat, aquests ajuts queden exempts de l’IRPF. “Aquest és un element molt important, sobretot per a famílies que tenen ajuts socials, per la seva situació de vulnerabilitat, perquè, en el cas que no fos així, significaria que, amb aquesta subvenció incrementen la seva renda i, per tant, no tindrien la possibilitat de continuar rebent ajuts socials”, indica José Antonio Artímez, director del Consorci Metropolità de l’Habitatge. A més, una altra característica d’aquesta subvenció per a la rehabilitació d’edificis i habitatges és que es pot desgravar fins al 60% de la part no subvencionada durant quatre anys. A més, l’IVA és subvencionable.

Barems d’estalvi energètic - subvenció
Dades en percentatge segons si es tracta d’un edifici comunitari o un habitatge individual

Edificis

comunitaris

habitatges

individuals

Percentatge d’estalvi energètic aconseguit amb l’actuació

30%

45%

60%

30%

Percentatge màxim de la subvenció

45%

60%

40%

80%

(fins a 3.000 €)

Les persones en situació de vulnerabilitat econòmica poden optar al 100% del finançament de les obres.

El 60% de la part no subvencionada de la reforma es pot desgravar durant 4 anys.

L’IRPF de la subvenció no grava en la declaració de la renda.

Percentatge d’estalvi energètic aconseguit amb l’actuació

Percentatge màxim de la subvenció

Edificis comunitaris

30%

45%

45%

60%

60%

80%

habitatges individuals

30%

40%

(fins a 3.000 €)

Les persones en situació de vulnerabilitat econòmica poden optar al 100% del finançament de les obres.

El 60% de la part no subvencionada de la reforma es pot desgravar durant 4 anys.

L’IRPF de la subvenció no grava en la declaració de la renda.

Percentatge d’estalvi energètic aconseguit amb l’actuació

Percentatge màxim de la subvenció

Edificis comunitaris

30%

45%

45%

60%

60%

80%

habitatges individuals

30%

40%

(fins a 3.000 €)

Les persones en situació de vulnerabilitat econòmica poden optar al 100% del finançament de les obres.

El 60% de la part no subvencionada de la reforma es pot desgravar durant 4 anys.

L’IRPF de la subvenció no grava en la declaració de la renda.

Requisit previ

“Hi ha un requisit previ per gaudir de les subvencions: s’ha d’aconseguir un estalvi energètic mínim del 30% arran de les obres de rehabilitació efectuades. En aquest cas, el percentatge màxim de subvenció rebuda seria d’un 40%”, explica Artímez. I és que segons el percentatge d’estalvi energètic que s’obtingui amb les actuacions, el percentatge màxim de la subvenció a percebre també varia (veure gràfic).

Com demanar els ajuts

Tota la tramitació es pot fer de manera telemàtica a www.cmh.cat

Es pot demanar la informació que calgui al correu cmh@amb.cat

També es pot anar presencialment a la Xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge

Aquests ajuts es poden articular pel suport de:

stats