El Grup AMB aprova de manera inicial un pressupost de més de 1.600 milions d'euros per al 2018

Transport, habitatge i gestió de residus, la partida més important d’un total superior al del 2017

El Grup Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat de manera inicial els pressupostos per al 2018, que superen els 1.697 milions d’euros. Representa el tercer pressupost públic de Catalunya, després del de la Generalitat i del de l’Ajuntament de Barcelona, i suposa un augment de 172 milions d’euros –un 11%– respecte als del 2017, que van arribar als 1.525 milions. Segons assenyala Antoni Novel, director de serveis generals de l’AMB, aquest increment s’explica perquè l’any que ve el transport públic vol augmentar la part pressupostària que percep fins arribar als 990 milions d’euros. Transports de Barcelona SA, empresa participada per l’AMB encarregada de gestionar el transport en superfície, incrementarà, doncs, el seu pressupost un 11% perquè la seva oferta de serveis d’autobusos està previst que augmenti un 5% al llarg de l’any que ve. També creix la partida pressupostària destinada a Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA. En aquest cas ho fa un 25%, ja que passa dels 497 milions del 2017 fins als 621 milions al 2018. El motiu és que l’empresa iniciarà un pla d’inversions per actualitzar i renovar les infraestructures del metro de Barcelona.

D’acord amb les xifres donades per l’AMB, els 697 milions d’euros restants previstos per al pressupost del 2018 serviran per finançar la resta de polítiques i competències metropolitanes. Aquest import vol aprofundir en el conjunt de polítiques socials des de la perspectiva de garantir drets i impulsar un desenvolupament econòmic sostenible, posar especial èmfasi en les polítiques referents als espais naturals i afavorir una mobilitat que pugui fer front al canvi climàtic, així com avançar en el compromís de destinar el 0,7% del pressupost propi en cooperació internacional. Una de les línies d’actuació de l’AMB i a la qual es destinen 161,8 milions d’euros és la de la gestió de residus. En aquest apartat, s’hi inclou la recollida selectiva, les plantes de triatge, els ecoparcs, les deixalleries, els dipòsits controlats i les plantes de compostatge, entre altres aspectes; així com el cicle integral de l’aigua, al qual es consigna un total de 47,93 milions d’euros, import que augmenta un 6,4% en relació a l’exercici actual.

Habitatge i territori

Les polítiques d’habitatge són una altra de les línies d’actuació de l’AMB que es financen amb el pressupost aprovat inicialment pel 2018. En aquest cas, l’IMPSOL rebrà 40 milions d’euros d’aquesta partida i el Consorci Metropolità de l’Habitatge, 20 milions. Aquests 60 milions d’euros que es destinaran a aquesta línia, però, es modificaran més endavant ja que l’ens metropolità ha anunciat la constitució de l’empresa Habitatge Metròpolis Barcelona que es dedicarà a impulsar el lloguer social i que la seva primera acció serà la de començar a desenvolupar 600 pisos destinats a aquesta finalitat. Per la seva banda, la gestió del territori s’emporta gairebé 98 milions d’euros del pressupost per a l’any que ve. En aquest camp s'inclou el Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial –8,68 milions d’euros–, el Programa de Millora del Paisatge Natural Urbà –4,74 milions– i els treballs de manteniment que l’AMB realitza a les Rondes de Barcelona –8,4 milions–, i als parcs i platges metropolitans –12,5 milions. A més, també inclou l’aportació al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, la Serralada de Marina i el Parc Agrari del Baix Llobregat, de 2,56 milions d’euros.

Polítiques socials

Els plans d’ocupació per a persones en situació d’atur, per a nous emprenedors o per pal·liar la pobresa energètica en famílies vulnerables també es tenen en compte en aquests pressupostos que, a la vegada, destina en aquest àmbit més de 18 milions d’euros per a la tarifació social del transport. “Aquest aspecte inclou el finançament de títols per a gent gran, joves i persones amb dificultat de moviment que tenen descomptes especials”, explica Novel i ho exemplifica amb la sortida de la T-16 –gratuïta pe als menors de 16 anys– i amb la congelació del preu del bitllet del transport públic des de fa tres anys. “El que paga el ciutadà només cobreix el 50% del cost del transport públic, l’altre 50% el posem les administracions. Si no incrementem el preu del bitllet, com que els costos no es redueixen, vol dir que s’hi ha d’aportar més diners del pressupost públic”, assenyala.

COM ES FINANÇA L'AMB

Per executar els gairebé 700 milions d’euros de pressupost, l’AMB té tres vies d’ingressos. La primera són les aportacions dels 36 ajuntaments de la metròpolis barcelonina, que suposen un 27% del pressupost; en total, ingressa 183 milions d’euros provinents d’una part dels tributs municipals recaptats –que l’AMB els retorna en forma de serveis– i de la part de l’impost de béns immobles que també ingressen. La segona via d’ingressos és amb la taxa metropolitana de residus municipals, que enguany canviarà per esdevenir més justa i social. S’han ajustat els preus que paguen els ciutadans d’acord amb el cost real que té el tractament dels residus, aproximant-se al concepte de “qui contamina, paga”. Si un municipi millora la recollida selectiva, l’estalvi que n’obtingui l’AMB serà transferit a aquest municipi perquè pugui continuar aplicant millores. Aquest estalvi rondaria els 19 milions d’euros si s’arriba als objectiu marcats per la UE. Finalment, s’incorpora una bonificació del 100% de la TMTR a les famílies vulnerables, amb la qual cosa s'amplia el concepte de pobresa energètica al conjunt de serveis de la llar.

La tercera via, d’un 30% del total, es refereix a les transferències d’altres administracions perquè deleguen en l’AMB la prestació d’un servei, com ara l’Agència de Residus de Catalunya, que aporta 40 milions d’euros, o l’Agència Catalana de l’Aigua (57 milions). L’AMB també rep 7 milions d’euros pel manteniment de les Rondes per part de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

Més continguts de