DOPATGE

Quatre anys de sanció per als infractors, la gran novetat del nou Codi Mundial Antidopatge

El nou codi equipara les proves analítiques a les no analítiques i obliga els atletes retirats a avisar les autoritats amb sis mesos d'antelació si volen tornar a competir

La nova versió del Codi Mundial Antidopatge, que entrarà en vigor l'any 2015, eleva de dos a quatre anys la sanció tipus per als infractors, equipara les proves analítiques a les no analítiques en la detecció de positius i obliga els atletes retirats a avisar les autoritats antidopatge amb sis mesos d'antelació si volen tornar a competir.

Aquestes són algunes de les novetats del text aprovat avui a Johannesburg pel Consell de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) durant l'última jornada de treball de la Conferència Mundial, que va començar dimarts.

Si al codi ara vigent la sanció de quatre anys és una opció que només s'aplica sota circumstàncies agreujants, el nou document castigarà sempre amb aquests quatre anys la presència, ús o possessió d'una substància dopant, "tret que l'esportista pugui establir que la infracció va ser no intencionada".

Si l'atleta pot demostrar falta de culpa en el consum d'un producte contaminat que derivi en un positiu, la sanció oscil·larà entre una amonestació i una suspensió de dos anys.

La ràpida admissió de la culpa "ja no redueix automàticament" la sanció de quatre a dos anys, sinó que l'AMA i l'organització antidopatge implicada han aprovar-ho.

El codi posa l'accent en el paper cada vegada més rellevant de les investigacions encaminades a descobrir casos de dopatge. Els atletes que col·laborin de forma substancial en la detecció d'una trama de dopatge poden veure reduïda la seva sanció en part, i en casos excepcionals, en la seva totalitat.

El codi inclou un nou article denominat 'Associació prohibida', que estableix que un esportista cometrà una violació de les regles antidopatge si contracta o s'associa amb entrenadors, tècnics, metges, etc. sancionats per dopatge abans que passin sis anys des de la seva suspensió. L'AMA elaborarà un document tècnic amb les substàncies i mètodes prohibits més habituals en cada esport.

El codi que s'aplicarà a partir del 2015 assenyala que no es permetrà als esportistes d'alt nivell retirar-se, entrenar-se sense passar cap control i tornar després a la competició. Sis mesos abans de tornar a la competició tindran l'obligació de comunicar-ho a les autoritats antidopatge.