Publicitat
Publicitat
image-alt

ANÀLISI

JAVIER PÉREZ ROYO

Plou sobre mullat

Ja sabem què és el 155. Més ben dit, sabem quina és la interpretació de l’article 155 de la Constitució que fa el govern de Mariano Rajoy. Feia setmanes que especulàvem sobre quin contingut i abast podia...

Aparença de justícia

L’aparença de justícia és un element constitutiu del dret a la tutela judicial efectiva reconegut en la Constitució en l’article 24. La justícia no només s’ha de fer sinó que a més ha de semblar que es fa....

Apariencia de justicia

La apariencia de justicia es un elemento constitutivo del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución en el artículo 24. La justicia no solamente tiene que hacerse sino que tiene...

El 116 i el 155 no són intercanviables

En diversos mitjans de comunicació s’han publicat aquests últims dies articles en els quals o bé s’informa o bé s’opina sobre la possibilitat de recórrer a l’article 116 o al 155 de la Constitució espanyola...

El 116 y el 155 no son intercambiables

En diversos medios de comunicación se han publicado en estos últimos días artículos en los que o bien se informa o bien se opina acerca de la posibilidad de recurrir al artículo 116 CE o al 155 CE para...

Desnaturalización de la monarquía parlamentaria

La Jefatura del Estado en las democracias parlamentarias europeas es una institución neutral tanto si es una legislatura con legitimación democrática, como ocurre en los Estados republicanos, como si es una...

Desnaturalització de la monarquia parlamentària

La prefectura de l’estat en les democràcies parlamentàries europees és una institució neutral tant si és una legislatura amb legitimació democràtica, com passa als estats republicans, com si és una...

L’obligació de Rajoy

No sé on va cursar la llicenciatura Mariano Rajoy, però, ho fes on ho fes, l’assignatura de dret constitucional l’hi van ensenyar malament. La primera obligació del govern és “fer política” i la segona...

La obligación del presidente del gobierno

No sé donde cursó la licenciatura Mariano Rajoy, pero lo hiciera donde lo hiciera, la asignatura de Derecho Constitucional se la enseñaron mal. La primera obligación del Gobierno es “hacer política” y la...

La responsabilitat del Tribunal Constitucional

Joan Carles I, a tots els que la present vegeu i entengueu, sapigueu: que les Corts Generals han aprovat, els ciutadans de Catalunya han ratificat en referèndum i Jo vinc a sancionar la següent llei...