Javier Pérez Royo

Javier Pérez Royo

Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla

Més dura serà la caiguda

Després d'haver exhibit el seu desconeixement del dret constitucional espanyol i alemany, si finalment el jutge Pablo Llarena acudís al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), exhibiria també el seu...

Instrucción nula de pleno derecho

No entiendo a quien se le pudo ocurrir la idea de que Alemania era el país en el que había que detener a Carles Puigdemont, a fin de que fuera la justicia alemana la que se pronunciara en primer lugar sobre...

Instrucció nul·la de ple dret

No entenc a qui se li va poder acudir la idea que Alemanya era el país en què calia detenir Carles Puigdemont, a fi que fos la justícia alemanya la que es pronunciés en primer lloc sobre la seva extradició...

What can we expect from the European judge?

From a formal viewpoint, there are four jurisdictional bodies from four European countries that need to rule on the European arrest warrant issued by Spanish judge Pablo Llarena. Each one is expected to...

Què n’hem d’esperar del jutge europeu?

Formalment són quatre òrgans jurisdiccionals de quatre països europeus els que s’hauran de pronunciar sobre l’euroordre dictada pel jutge Pablo Llarena. Cadascun d’ells ho haurà de fer respecte a una sola...

¿Qué cabe esperar del juez europeo?

Formalmente son cuatro órganos jurisdiccionales de cuatro países europeos los que se van a tener que pronunciar sobre la eurorden dictada por el Juez Pablo Llarena. Cada uno de ellos lo va a tener que hacer...

What can we expect from the German judge?

In fact, the title should read "from the European Judge", since judges from four countries will have to rule on the European Arrest Warrant (EAW) issued by Judge Pablo Llarena. But since all eyes are on...

¿Qué cabe esperar del juez alemán?

En realidad debería haber escrito del juez europeo, ya que son jueces de cuartro países los que van a tener necesariamente que pronunciarse sobre la eurorden dictada por el juez Pablo Llarena. Pero como la...

Què n’hem d’esperar del jutge alemany?

En realitat al títol hi hauria d’haver escrit “del jutge europeu”, ja que els que s’hauran de pronunciar necessàriament sobre l’euroordre dictada pel jutge Pablo Llarena són jutges de quatre països. Però...

El Parlamento y el pueblo representado en el Parlamento

“El Parlamento y el pueblo de Inglaterra representado en el Parlamento” son las palabras que figuran en el acta de nacimiento del estado constitucional. Son las palabras que figuran en el acta de acusación...

El Parlament i el poble representat al Parlament

“El Parlament i el poble d’Anglaterra representat al Parlament” són les paraules que figuren a l’acta de naixement de l’estat constitucional. Figuren a l’acta d’acusació contra el rei Carles I en el judici...

Investidura truncada en contra de la Constitució

Dues evidències per començar. D’entrada, la investidura és un acte parlamentari que únicament té connexió amb les eleccions. La investidura és l’acte parlamentari a través del qual es perfecciona la...

La utilització perversa del procés penal

El delicte de rebel·lió és un delicte que salta a la vista, la seva existència no ha de ser demostrada. O s’ha produït un “alçament públic i violent” o no s’ha produït. No és necessària cap investigació per...

La utilización perversa del proceso penal

El delito de rebelión es un delito que salta a la vista, cuya existencia no tiene que ser demostrada. O se ha producido un “alzamiento público y violento” o no se ha producido. No es necesaria ninguna...

Ignorancia inexcusable (2): diluvio de querellas y nulidad

Es posible que el juez Pablo Llarena pensara que al dictar su auto el pasado viernes estaba simplemente impidiendo que Jordi Sánchez pudiera acudir como candidato a la sesión de investidura convocada por el...

Ignorància inexcusable (2)

És possible que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena pensés que dictant la seva interlocutòria divendres passat estava simplement impedint que Jordi Sànchez pogués acudir com a candidat a la sessió...

Ignorancia inexcusable

Hay cosas que un Magistrado del Tribunal Supremo no puede no saber. No puede desconocer que España es una Monarquía Parlamentaria que es una forma de Democracia Parlamentaria y no puede desconocer cuál es...

Ignorància inexcusable

Hi ha coses que un magistrat del Tribunal Suprem no pot no saber. No pot desconèixer que Espanya és una monarquia parlamentària, que és una forma de democràcia parlamentària, i no pot desconèixer quina és...

L’autoritat del president del Parlament

Qui proposa el candidat i decideix el dia de la celebració del ple d’investidura és el president del Parlament. Ningú més que ell té autoritat per fer-ho. I ningú pot impedir que la seva decisió es...

Empecemos por lo evidente: la autoridad del presidente del Parlament

Quien propone el candidato y decide el día de la celebración del pleno de investidura es el presidente del Parlament. Nadie más que él tiene autoridad para hacerlo. Y nadie puede impedir que su decisión se...

¿Estado de derecho o dictadura de la ley?

La Universidad de Pau, en Francia, dispone de un Institut d'Études Ibériques et Ibérico-Américaines, conocido y reconocido internacionalmente. Publica regularmente un Bulletin, que no tiene la pretensión de...

Estat de dret o dictadura de la llei?

La Universitat de Pau, a França, disposa d’un Institut d’Études Ibériques et Ibérico-américaines, conegut i reconegut internacionalment. Publica regularment un Bulletin, que no té la pretensió d’arribar al...

The moment of truth

Ever since the results of the December 21st elections came out, it became apparent that the moment of truth would come with the investiture of the President of the Generalitat. The election of a president...

La hora de la verdad

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones del 21-D estaba claro que la hora de la verdad sería la de la investidura del president de la Generalitat. Ya en la legislatura anterior, la...

L’hora de la veritat

Des que es van conèixer els resultats de les eleccions del 21-D quedava clar que l’hora de la veritat seria la de la investidura del president de la Generalitat. Ja en la legislatura anterior, la...

El temps de la legislatura s’ha esgotat

Sembla clar, pel que llegim i sentim als mitjans de comunicació, que el president del govern espanyol, que és qui té la titularitat individual de dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions...

El tiempo de la legislatura se ha agotado

Parece claro, por lo que leemos y oímos en los diferentes medios de comunicación, que el presidente del Gobierno, que es quien tiene la titularidad a título indidual de disolver las Cortes Generales y...

'The Guardian' y el delito de rebelión

El pasado lunes con motivo del centenario de la aprobación de la Ley Electoral de 1918, The Representation of the People Act 1918, que reconoció por primera vez el sufragio universal, es decir, también a...

‘The Guardian’ i el delicte de rebel·lió

Dilluns passat, amb motiu del centenari de l’aprovació de la llei electoral de l’any 1918, The representation of the people act 1918, que va reconèixer per primera vegada el sufragi universal -és a dir,...

Frau de Constitució

A la Constitució espanyola (CE), l’article 161.2 és darrere del 161.1. És un privilegi processal que juga a favor del govern de la nació quan es produeix un conflicte entre l’Estat i una comunitat autònoma,...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Següent >